Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Bisschoppen. Hetgeen duidelijk blijkt uit de woorden: „Hij
„ zal u een anderen Helper geven om in eeuwigheid bij u te
„ blijven."
Christus wist heel goed, dat de Apostelen niet eeuwig op
aarde zouden leven, en beloofde dus den H. Geest tevens
aan hunne opvolgers.
Wanneer nu de H. Geest, dat is, God, iemand alles leert,
alles indachtig maakt, kan die nog falen , abuis hebben P
Onmogelijk. Nu, dat heeft Christus nitdrukkelijk aan Zijne
Kerk. dat is, aan hare leeraars, den Paus en de Bisschoppen,
beloofd; maar ook aan niemand anders, dan aan hen. Bij-
gevolg is de Kerk in geloofszaken onfeilbaar— kan zij geen
abuis hebben, — maar ook zij alleen heeft dit voorrecht,
omdat het door Christus aan niemand, dan aan de Kerk is
toegezegd, gegeven. Hierin ligt de grond van het antwoord
op Vr. 11. Wanneer ik toch niet volkomen zeker ben , dat
God iets geopenbaard heeft, en zoo ja, hoe die geheimzinnige
of duistere waarheid moet verstaan worden, dan heb ik niets
dan een opinie, een mij dunkt; terwijl anderen er geheel
anders over denken, ook hun opinie, of goeddunken hebben ;
zooals wij dagelijks ondervinden bij al degenen, die zich van
de Katholieke Kerk hebben afgescheiden, en die daarom het
eenig zekere middel, de onfeilbaarheid , die Christus alleen
aan Zijne Kerk heeft toegezegd, missen.
10 V. Wien verstaat gij door de H. Kerk ^ die
ons voorhoudt hetgeen wij moeten gelooven ?
A. Den Paus van Rome , en de Bisschoppen der
H. Kerk in vereeniging met den Paus. Bisschoppen
toch, die niet in gemeenschap zijn met den Paus,
zooals de Bisschoppen der Scheurmakers (— Les^
Vr, 3 —) zijn geen Katholieke Bisschoppen of leeraars
in de Kerk van Christus.