Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
343
Om verscheidene redenen. Vooral omdat men door de
Biecht, ten , er zekerder en vollediger vergifienis van
verkrijgt. (Vgl. Les, 5'ie V.)
Ten ook meerdere kwijtschelding van tijdelijke strafien.
Ten , overvloediger dadelijke gratiën om er niet meer,
gelijk vroeger, in te hervallen.
Ten , omdat het in sommige gevallen , bijzonder betrek-
kelijk het tweede, vijfde, zesde, zevende en negende gebod,
moeielijk is dagelijksche zonden van doodzonden te onder-
scheiden , te bepalen of deze en gene overtredingen dier ge-
boden slechts dagelijksche of wezenlijk doodzonden zijn.
Ten 5 , opdat de Biechtvader beter over den staat onzer
conscientie kunne oordeelen, onze hoofdfout aanwijzen, en
waarschuwen tegen die soorten van dagelijksche zonden, die
uit haar aard ons gereed maken tot meerderen val, gelijk
bijzonder het geval is met gewoonte van liegen, met dieve-
rijen , met zinnelijkheid , enz.
26 V. Hoe moet men zijne zonden biechten?
A. Met getal en omstandigheden.
Vraag en antwoord slaan duidelijk alleen op rfoorfzonden.
Want 'tis geen moet, niet noodzakelijk, dat men dagelijk-
sche zonden ook biechte; dus is het zeker niet noodzakelijk,
dat men deze met getal of omstandigheden belijde. Maar,
«venals het zeer voordeelig is dagelijksche zonden ook te
biechten, is het ook heilzaam ze met getal te biechten , en
met die omstandigheden , waaruit de Biechtvader den waren
«taat onzer conscientie beter en beter kan leeren kennen; al
het overige behoort men achterwege te laten. Ter nadere
toelichting zij vooral Religieuzen de lezing en herlezing aan-
bevolen van hfdst. XIX, 2*'« d. der Inleid, tot een godoruchtig
leven van den H. Franciscus de Sales.
In de twee volgende vragen leert de Catechismus, wat het
zeggen wil: biechten met getal en omstandigheden.