Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
eiken avond, gelijk de Catechismus in *t Avondgebed aanwijst,
zijn geweten onderzoekt, overdenkt, hoe men den dag hoeft
doorgebracht, of wel aan dat christelijk gebruik te kort blijft.
Hoe men in voorbereiding tot de Biecht het best zijn ge-
weten onderzoekt, wordt gezegd in 't A. op de 39'« V.
Het antwoord op de 24»« V.: Welke zonden moet men
biechten P volmaakt de Catechismus door er ten 2'ie bij te
voegen : en die (nl. alle doodzonden , die) men nog niet goed
gebiecht heeft. Want, die men ééns goed gebiecht heeft, is
men niet verplicht andermaal te belijden; eenmaal volledig en
rechtstreeks door de Biecht vergeven, moet men ze niet meer,
is men niet meer verplicht ze opnieuw te biechten.
IS^ochtans is het heilzaam en raadzaam, zich er opnieuw
van te beschuldigen, zijn berouw er over te vernieuwen, en
opnieuw er de H. Absolutie over te ontvangen , omdat men
door de herhaalde Absolutie vollediger kwijtschelding krijgt
van de tijdelijke straffen, die er van overbleven, en door het
vernieuwd berouw en de herhaalde Belijdenis meer gevestigd
wordt in den haat en afschuw der zonden, en eindelijk om-
dat men dusdoende zeker waardig de H. Absolutie ontvangt,
als men sinds zijne laatste goede Biecht alleen dagelijksche
zonden te biechten heeft. (33®« V.) De Catechismus ant-
woordde : Alle doodzonden, en vraagt nu verder.
25 V. Moet men dagelijksche zonden ook biechten ?
A. Dit is niet noodzakelijk, maar zeer voordeelig.
Het is niet noodzakelijk, dat men dagelijksche zonden ook
biechte; want ten 1»«, Christus heeft dit niet als gebod op-
gelegd , en ten , kan men door vele andere middelen er
vergiffenis van verkrijgen. (Vgl. Conc. v. Trente, t. a. p. ,
hfdst. V., en Les, V.)
Maar het is zeer voordeelig, nuttig en heilzaam , dat men
dagelijksche zonden ook biechte.
Waarom is het voordeelig dagelijksche zonden te biechten P