Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
341
naarstig onderzoek van geweten plichtig bevindt, en
die men nog niet goed gebiecht heeft.
Om het H. Sacrament der Biecht waardig te ontvangen,
moet men alle doodzonden biechten, ten 1»»®, aan welke men
zich na een naarstig onderzoek van geweten plichtig bevindt.
Welk of hoedanig onderzoek van geweten , van conscientie
wordt er dus tot eene goede Biecht vereischt P
Een naarstig onderzoek, een zorgvuldig nadenken. (Vgl.
39«'® V.)
Hoedanige, hoe groote naarstigheid of zorg moet men aan het
onderzoek zijner conscientie besteden ?
Geene angstvallige, maar eene redelijke zorg, d. i., zoo-
danige naarstigheid als een wijs, verstandig mensch in het
onderzoeken , nagaan van eene zaak van gewicht gewoon is
aan te wenden ; dus meer bepaald : zoodanige zorg als, met
inachtneming van ieders staat en toestand, zonder te veel
moeite of inspanning, voldoende is om zich alle doodzonden
te herinneren, die men belijden moet.
Hieruit volgt, dat niet allen verplicht zijn evenveel zorg
en tijd aan het onderzoek van conscientie te besteden.
Een naarstig onderzoek stelt zeker hij niet in , die er zoo
maar terloops, voor evenveel overheengaat, die naar't getal of
de soort zijner zonden als in 't volle honderd heenslaat. Zulk
onderzoek is zorgeloos, in plaats van zorgvuldig en naarstig.
Waarvan hangt het af, of iemand korter of langer zijne
conscientie moet of behoort te onderzoeken P
Voornamelijk van deze drie omstandigheden: ten of
het kort of lang geleden is, dat men het H. Sacrament der
Biecht waardig ontvangen heeft, te bieuhten is geweest.
Ten , of men in tusschentijd zich aan geene, weinig of
vele doodzonden heeft schuldig gemaakt.
Ten 3'i®, of men een geregeld godsdienstig leven leidt, en