Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
333
Het antwoord, dat de Catechismns geeft: Onvolmaakt is
het berouw, dat vooral voortkomt uit eene andere bovennatuur-
lijke beweegreden, komt wel op hetzelfde neer, maar zegt
uitdrukkelijk meer dan het antwoord , dat men, gelet op de
vorige vraag had kunnen verwachten.
Immers uit dit antwoord van den Catechismus blijkt ten
^ dat het onvolmaakt berouw ook uit eene bovennatuurlijke
beweegreden moet voortkomen ; dat het onvolmaakt zoowel
als het volmaakt berouw , bovennatuurlijk moet zijn in zijne
beweegreden. (Vgl. 10^« V.)
Ten , dat het verschil tusschen het onvolmaakt en vol-
maakt berouw voornamelijk bestaat in de beweegreden,
waarom men over zijne zonden bedroefd is. Heeft men een
volmaakt berouw, dan is men over zijne zonden bedroefd ,
omdat men God, het opperste goed in zich zeiven, er door
vergramd heeft. (IT-^« V.) Heeft men een onvolmaakt berouw,
dan is de beweegreden , waarom men over zijne zonden be-
droefd is, ze verfoeit met het vaste voornemen niet meer te
zondigen , eene andere, niet slechts minder volmaakte , maar "
in vergelijking met de beweegreden, waaruit het volmaakt
berouw voortkomt, bepaald onvolmaakte beweegreden. De be-
weegreden , waaruit het volmaakt berouw voortkomt, is enkel
en alleen deze: omdat men God als het opperste goed in
zich zeiven door zijne zonden vergramd heeft. Beweegredenen,
waaruit een onvolmaakt berouw kan voortkomen, zijn er
meerdere, verschillende. Daarom zegt de Catechismus verder:
19 V. Noem eenige van die bovennatuurlijke be-
weegredenen.
A. Het verlangen naar den Hemel, — de vrees
der straffen , die de zonden bij God verdienen.
De V. is op deze wijze aan te vullen:
Noem eenige van die andere bovennatuurlijke beweegredenen dan
de beweegreden, waaruit het volmaakt berouw voortkomt.