Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
332
Vit hoeveel deelen bestaat het volmaakt berouw ?
En uit hoeveel deelen het onvolmaakt berouw?
Welke hoedanigheden moet het volmaakt, welke het onvolmaakt
berouw hebben ?
Op beide vragen past hetzelfde antwoord.
Het verschil tusschen volmaakt en onvolmaakt berouw
bestaat ten in de beweegreden, waarom men over zijne
zonden bedroefd is; ten , ia de uitwerking aan het vol-
maakt boven het onvolmaakt berouw eigen , en ten , in
het soort berouw, dat tot eene goede Biecht noodzakelijk of
wenschelijk is. Een onvolmaakt berouw is er toe noodzake-
lijk, het volmaakt wenschelijk en te betrachten.
Dit alles leeren ons V. 17 — 20.
17 V. Wat is het volmaakt berouw?
A. Dat voortkomt uit liefde tot Qod als het opper-
ste goed in zich zeiven.
Volmaakt is het berouw, dat voortkomt uit volmaakte liefde
tot God als het opperste goed in zich zeiven, (Vgl. 21"'« Les,
3"!« en V.) Men heeft dus een volmaakt berouw , indien
men bedroefd is over zijne zonden , en ze verfoeit met het
voornemen niet meer te zondigen, omdat men God, het op-
perste goed in zich zeiven, er door beleedigd, vergramd heeft.
Zulk een berouw hadden b. v. David (vgl. V.), Maria
Magdalena, de H. Apostel Petrus, de goede moordenaar.
18 V. Wat is het onvolmaakt berouw?
A. Dat vooral voortkomt uit eene andere boven-
natuurlijke beweegreden.
Gelet op het vorige antwoord, had men kunnen verwach-
ten , dat de Catechismus op de vraag : Wat is het onvolmaakt
berouw ? zou hebben geantwoord: Onvolmaakt is het berouw,
dat alleen of vooral voortkomt uit eene onvolmaakte liefde
tot God. (Vgl. 21»« Les, 4"« V.)