Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
7 V. Waarom moeten wij de waarheden des Geloofs
vastelijk gelooven ?
A. Omdat God de eeuwige waarheid is, die dezelve
geopenbaard heeft.
Waarop steunt ons geloof?
Op Gods waarachtigheid.
Waarom moeten wij gelooven ?
Omdat God waarachtig, of omdat God de eeuwige waar-
heid is.
Welke is dan de beweegreden van ons geloof?
Gods waarachtigheid.
Nota. Men merke op, dat de drie bovenstaande vragen en
antwoorden alle hetzelfde beteekenen, dat ze telkens
alleen op eene andere manier zijn uitgedrukt.
Wat wil het zeggen, dat God waarachtig of de eeuwige waar-
heid is ?
Dit wil zeggen : dat God niet kan liegen of bedrogen worden.
Waarom kan Ood niet liegen ?
Omdat Hij oneindig volmaakt is.
Waarom kan God niet bedrogen worden ?
Omdat Hij alwetend is.
Wat wil zeggen dat God alwetend is ?
Dat Hij alles weet.
Ik geloof dus niet, omdat de Kerk het leert, veel minder
omdat de pastoor het zegt; maar omdat God, die waarachtig
is, het ons geopenbaard heeft. De Kerk is het middel om
te weten wat God geopenbaard heeft; terwijl de geloovigen
door wettig gezondene Herders en priesters te weten komen
wat de Kerk — Paus en Bisschoppen — voorhouden of
leeren. De pastoor wordt aangesteld door den Bisschop,
de Bisschop door den Paus, die Christus plaats bekleedt.