Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
319
antwoordde: „De Heer heeft ook uwe zonde weggenomen"
maar niettemin liet de rechtvaardige God verschillende tijde-
lijke straffen over hem komen, o. a., den dood van zijn zoon,
het kind van Bethsabee, den opstand vanAhsalon, enz., enz.
David verdroeg ze met onderwerping , en deed boete gedu-
rende zijn geheele leven. (Z/J« Boek der koningen, XII.)
Dikwijls blijven er dns voor de vergevene zonden tijdelijke
straffen over.
Ten S«!«, verkrijgen wij door eene goede Biecht te gelegener
tijd bijzondere dadelijke gratiën om niet meer in de zonde te
vallen, (Vgl. bl. 223.) Wij zien de afschuwelijkheid der
zonden beter in , en krijgen meer moed, ziels-, wilskracht,
enz. om aan de bekoring te weerstaan.
4 V. Wanneer is men verplicht te biechten ?
A. Ten I. Yolgens het gebod der H. Kerk ten
minste eens 'sjaars; ten 2. als men in gevaar is van
sterven; ten 3. als men in doodzonde gevallen is ^
mag men niet lang uitstellen; en godvreezende Chris-
tenen doen het gewoonlyk alle maanden of met de
hooge feestdagen.
Men is verplicht te biechten ten , volgens het vierde
gebod der H. Kerk ten minste eens *sjaars, (Vgl. 29«« Les,
lOJe V.) Ten volgens goddelijk gebod, als men in gevaar
is van sterven, 'tzij ten gevolge van ernstige ziekte, 'tzij ter
oorzake van een levensgevaarlijke operatie, die men moet
ondergaan, of van eene reis, die men moet ondernemen, enz.
(Vgl. 338te Les, IS-ie V.) Ten 3''«, als men in doodzonde gevallen
is, mag men, om verschillende redenen , niet lang uitstellen te
biechten te gaan. Als eerste en onzerzijds dringendste reden
om, ala men in doodzonde gevallen is, zoo spoedig mogelijk
te biechten te gaan, geldt deze waarheid: Ik kan elk oogen-
blik sterven, ook als ik er het minst aan denk, of *t het
minst verwacht. En sterf ik in staat van doodzonde, waarin