Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
A. Al wat God geopenbaard heeft en de H, Kerk
voorhoudt te gelooven.
Wat wil zeggen openharen ?
Openbaren wil zeggen: aan 't licht brengen, bekend maken»
leeren. God is zoo goed geweest, ons door zijne gezanten
te leeren wat we moeten gelooven en doen om zalig t©
worden. Die leeringen, die God ons door zijne gezanten
heeft doen verkondigen, bekend maken , worden : de Godde-
lijke openharing genoemd.
Er staat dat wij gelooven moeten , al icat God geopenbaard
heeft en de H. Kerk ons voorhoudt te gelooven.
Waarom staat er bij en de B. Kerk ons voorhoudt te gelooven ?
Dat staat er bij , omdat de H. Kerk het middel is om de
Goddelijke openbaring te kennen; omdat de H. Kerk zegt,
wat God geopenbaard heeft.
Wien verstaat gij door de B. Kerk, die ons voorhoudt hetgeen
mj moeten gelooven ?
Den Pans van Rome en de Bisschoppen der H. Kerk in
vereeniging met den Pans. (10^ vr.)
5 V. Roe snoeten wij dat gelooven ?
A. Vaatelijk.
6 V. Wat beteekent dat: vastelijk gelooven?
A. Zoo gelooven, dat men aan niet eene waarheid
van het Geloof in het minste twijfelt.
Vastelijk gelooven , dat is zoo zeker zijn , dat het waar is,
dat wij er volstrekt niet aan twijfelen.
Wat is twijfelen ?
Denken : zou het wel waar zijn P
Is twijfelen aan eene waarheid des Geloofs altijd zonde ?
I^een, het is dan alleen zonde, als wij het vrijwillig doen-