Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
314
TUF M DERTIGSTE LES.
Van de Biecht.
§ 1-
1 V. Wat is de Biecht ?
A. Een Sacrament, in hetwelk door de Priester-
lijke macht de zonden , die na het Doopsel gedaan
zijn , vergeven worden.
Biechten beteekent: bekennen, belijden....
De Biecht is waarlijk en eigenlijk ee» ^iicrffwi^wMer Nieuwe
Wet. Want ze is ten l»'«^, een uitwendig teeken , dat van den
kant des biechtelings, d. w. z., des zondaars, die dit Sacra-
ment met de vereischte gesteltenis, waardig ontvangt, bestaat
in de belijdenis zijner zonden, vergezeld van een oprecht
beronw over de bedrevene zonden met het vaste voornemen
van niet meer te zondigen, en van den ernstigen wil, de
penitentie, d. w. hier z., de werken van boetvaardigheid of
voldoening te volbrengen, welke de Biechtvader oplegt. En
van den kant des Biechtvaders bestaat het uitwendig teeken
der Biecht in de woorden van de absolutie, d. i., van vrij-
spreking, kwijtschelding, ontslag der bedreven zonden, (ö^e,
gate ^ , V.) De woordeu der H. Absolutie luiden:
Ik ontsla u van uwe zonden in den naam des Vaders, en des
Zoons, en des H. Geestes, Amen.
Ten beteekent dat uitwendig teeken eene bijzondere
gratie, nl. behalve de vergifi'enis der zonden, bijzondere da-
delijke gratie om niet meer in de zonden te vallen. Dat
rouwmoedig nederknielen toch, dat vergiffenis vragen, be-
loven geen zonden meer te willen bedrijven, te zamen met
de woorden der absolutie, duiden zeer natuurlijk die bijzon-
dere gratie aan,.,. Ten , wordt die ons ook door het-
zelve gegeven (S'^® V.), zoodat het ten door Christus moet
ingesteld zijn. (30"»'' Les, V.)