Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
313
Dus zijn in het H. Misofi'er alle vereischten tot een waar
en eigenlijk geze::d Sacrificie aanwezig. Dus is de H. Mis
wezenlijk en waarachtig een Sacrificie der Nieuwe Wet, en
eene herhaalde waarachtige vertegenwoordiging van het bloe-
dig Sacrificie des kraises, aan wiens oneindige verdiensten
we door het onbloedig Sacrificie der H. Mis voortdurend
deelachtig worden.
Beijvert u dus dagelijks, zooveel het uwe plichten van f
staat toelaten, de H. Mis eerbiedig en aandachtig bij te
wonen, al moet gij er u ook al eenige opoffering , b. v. van
uwe nachtrust, door 's morgens wat vroeger op te staan, enz.
om getroosten. De heilzame vruchten en uitwerkselen van
het H. Sacrificie der Mis {12'ie V.) loonen en vergoeden die Jj
opoffering honderdvoudig.
Vragen over de Les.
1. Wat is een Sacrificie, en hoeveel zaken zijn tot een
Sacrificie noodig P
2. Welke overeenkomst en welk verschil bestaat er tusschen
de beide Sacrificie's der Nieuwe Wet P
3. Waren in de Oude Wet, zelfs onder de wet der natuur,
ook offers P
4. Wanneer hebben de drie voornaamste deelen der Mis
plaats P Wat doet de priester bij elk dier deelen, en
wat behooren wij dan te doen P
5. Wat beteekent een Mis ter eere van een of anderen
Heilige P
6. Leg in het kort uit, in welke verhouding de voornaam-
ste kleeding van den priester staat tot het lijden van
Christus P En hoe kunnen wij ons tijdens de H. Mis
Christus' lijden voorstellen P
7. Tot wat einde wordt de Mis aan God opgedragen , en
wat kunnen wij er door verkrijgen P