Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
311
van de groote geheimen, die in het sacrificie verborgen zijn.
Zij dienen dus, gelijk de Catechismus zegt, tot gedachtenis en
afbeelding van het lijden en den dood van Christus.
De voornaamste misgevraden van den priester zijn: de
amict, een witte doek, dien de priester om de schouders
draagt; deze doet ons denken aan den witten doek, waarmede
men Christus' aangezicht bij Caïphas bedekte; diQalbe — lang
wit kleed — herinnert ons het wit kleed , waarmede Christus
door Herodes is gekleed en bespot; Ólq manipel, die de priester
aan den linker arm draagt; de stool, die hij om den hals
over de schouderen van voren laat afhangen, en de cingel,
waarmede hij de lenden omgordt, beteekenen de koorden en
ketenen, waarmede Christus is gebonden en geboeid; terwijl
de kazuifel — bovenkleed—den purperen mantel, het kruis
van achteren op de kazuifel, het kruishout, en de middel-
boord van voren, de geeselkolom voorstellen ; de kruin des
priesters doet ons denken aan Jesus' doornenkroon.
Boe èn de Misgewaden, èn de gebeden en handelingen van
den priester dienen tot gedachtenis en afbeelding van het
lijden en dood van Christus, wordt in vele kerkboeken, o. a.,
in het „Handboekje der Aartsbroederschap de Eerewacht van
het H. Hart van Jesus", genoegzaam aangegeven , om zelfs
op de volmaaktst mogelijke , en meest voordeelige wijze het
H. Misofi'er bij te wonen , nl. door gedurende de H. Mis het
lijden en den dood van Christus te gedenken en te overwegen.
Immers dusdoende beantwoordt men het best aan het inzicht
van Christus, die het onbloedig sacrificie der Mis heeft inge-
steld , opdat het tot aan de voleinding der eeuwen eene
voortdurende herinnering, gedachtenis en toepassing zou
wezen van het bloedig sacrificie, dat Hij eens voor altijd aan
't kruis heeft opgedragen, stortende zijn bloed en stervende
voor alle menschen. (2'ie V.)
Dit zijn inzicht hoeft Christus zelf ons verklaard, toen Hij,
bij de instelling van het H. Sacrament des Altaars, tot zijne
leerlingen zeide: Doet dit tot mijne gedachtenis , d. i., om de
gedachtenis te vieren van mijn lijden en dood.