Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
310
vmchten van dat bloedig offer ontvangt men zeer rijkelijk
door dit onbloedig sacrificie. Eeden waarom het niet alleen
voor de zonden, strafién, voldoeningen en andere behoeften
van levende christenen , maar ook voor de overledenen, die
in Christns' liefde gestorven, maar nog niet geheel van hnnne
schulden gezuiverd zijn (vgl. Les, en 9-1« V.), vol-
gens overlevering der Apostelen, te recht wordt opgedragen."
Hier vinden wij ook, zooveel mogelijk, de oplossing van
het overigens onverklaarbaar geheim van Gods onbegrijpelijke
lankmoedigheid, die ofschoon dag aan dag, uur op uur, door
de vreeselijkste zonden en gruwelen getergd, het menschdom
spaart, de wereld niet straft, zooals zij verdiende gestraft,
vernietigd te worden, 't Is het Bloed van Jesus Christus —
de H. Mis — die alle uren van den dag als Zoenoffer den
Hemelsuhen Vader wordt opgedragen, 't Is de op alle uren
van den dag herhaalde kreet van Christus aan het kruis:
„Vader, vergeef het hun ; zij weten immers niet wat zij doen."
13 V. Waartoe dienen de ceremoniën^ die in de
Mis gebruikt uorden ?
A. Tot gedachtenis en afbeelding van het lijden
en den dood van Christus.
Ceremoniën d, gebeden en handelingen van den
priester onder de Mis,
De ceremoniën of plechtigheden , die in de Mis gebruikt
worden, zijn gedeeltelijk door Christus zeiven ingesteld (vgl.
V.), en gedeeltelijk door de Apostelen en de H. Kerk
(S«!« Les, lO'ie V.) voorgeschreven, opdat, gelijk het Concilie
van Trente leert (t. a. p. k/dst. IV.), ien l'^e, het allerheiligste
sacrificie waardig en eerbiedig zou worden opgedragen en
bijgewoond. Ten, om de eerbiedwaardigheid en grootheid
van dit sacrificie voor oogen te stellen, en ten , om de
geloovigen door die zichtbare teekenen van godsdienstigheid
en godsvrucht op te wekken tot overweging of beschouwing