Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
308
Doch de vruchten eigenlijk maar tweeërlei. Deze moeten we
nu met den Catechismus nader verklaren.
De Catechismus zegt, dat wij door het H. Sacrificie der
Mis kunnen verkrijgen ten l»'®, vergiffenis van onze zonden.
Maar hoe is dit te verstaan ? Behoeft men dan , om vergif-
fenis van doodzonden te bekomen , niet meer te biechten of
een volmaakt berouw te hebben met den wil van te biechten ?
Kan men zonder berouw, alleen door de H. Mis bij te wonen,
vergiflenis verkrijgen van dagelijksche zonden? Kinderen,
gij weet wel beter. Ge hebt het reeds in de lö*^« Les, en
gele V, geleerd. Hoe te verstaan is, dat wij door het H. Sa-
crificie der Mis, als zoenoffer, vergifienis van onze zonden
kunnen verkrijgen, heeft de H. Kerk, in 't Concilie van
Trente vergaderd , met onfeilbare zekerheid verklaard. Ge-
noemde H. Kerkvergadering leert desaangaande vooreerst,
dat Christus het zichtbaar, onbloedig sacrificie der H. Mis
heeft ingesteld, opdat het heilzaam uitwerksel van het bloedig
sacrificie des kruises, dat Hij eens voor altijd ter voldoening
voor de zonden van alle menschen heeft opgedragen V.),
voortdurend op ons zou worden toegepast tot vergifienis der
zonden, die wij dagelijks bedrijven. (T. a. p., hfdst. 1.) Nog
duidelijker verklaart genoemde Kerkvergadering den zin van
het antwoord, dat de Catechismus geeft, in het II hfdst.,
waar ze zegt: „En dewijl in dit goddelijk sacrificie, dat in
de Mis wordt opgedragen , die zelfde Christus tegenwoordig
komt, en onbloedig wordt opgedragen, welke zich zeiven op
het altaar des Kruises eens op bloedige wijze heeft geslacht-
offerd , leert deze heilige kerkvergadering , dat het H. Sacri-
ficie der Mis waarlijk een zoenoffer is---- Immers door des-
zelfs opoffering wordt God de Heer verzoend, en verleent
ons de gbatie en dk gave van boetvaabdigueid , waardoor
Hij zelfs buitengewoon groote misdaden en zonden vergeeft**
Klaar en duidelijk is dus het antwoord van den Catechis-
mus niet in dien zin te verstaan, alsof we door het bijwonen
der H. Mis onmiddellijk vergifienis onzer zonden verkrijgen,