Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
307
12 V. Wat kunnen wij door het H. Sacrificie
der Mis verkrijgen?
A. Vergiffenis van onze zonden en al wat wij
van God begeeren, voor ons zeiven en voor anderen,
en ook voor de zielen in het vagevuur.
De Catechismus spreekt alleen van de uitwerkselen van het
H. Sacrificie der Mis ten opzichte van ons, menschen, welke
uitwerkselen men de vruchten van het H. Misoffer noemt, nl.
in zoover hel waarlijk een zoeti- en smeekoffer is. Doch boven-
dien is het sacrificie der Mis ten opzichte van God ten
een waar slachtoffer, door hetwelk Christus zelf aan God den
Vader de allervolmaaktste akte doet van aanbidding, aan
de goddelijke Majesteit eene grootete eer bewijst dan alle
Engelen en Heiligen te zamen, ja de Allerheiligste Maagd en
Moeder Gods Maria en de H. Joseph Gode kunnen brengen;
kortom, eene hulde en eerbetooning zoo groot als Gode toe-
komt, nl. van oneindige waarde, als gebracht door den
God-mensch, Jesus-Christus zeiven. Ten 2'''' een da?ikoffer, en
wel de allerwaardigste en volmaaktste dankzegging vooralle
van God ontvangene weldaden, welke denkbaar is; omdat
ze Gods waardigheid evenaart. Want Jesus zelf, God de
Zoon, de tweede Persoon der H. Drievuldigheid, mensch
geworden , brengt, terwijl Hij zich zeiven in het H. Sacri-
ficie der Mis aan God den Vader opofiert, Hem voor alle
genaden en weldaden ons verleend, eene dankzegging van
oneindige waarde, dus de grootst mogelijke dankbetuiging.
Het H. Sacrificie der Mis wordt dus tot vierderlei doeleinde
den hemelschen Vader opgedragen. Ten 1»«, als offer van
aanbidding, om Gods opperste heerschappij te erkennen , en
onze algeheele afhankelijkheid van Hem te betuigen. (l«te V.)
Ten 2Je, als dankoffer voor alle ontvangene genaden en
weldaden.
Ten als zoenoffer, en ten 4-16, als smeekoffer. Dus zijn
de uitwerkselen van het H. Sacrificie der H. Mis ook vierderlei.