Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Bv. Door ons natuurlijk verstand begrijpen wij heel goed,
dat wij verkeerd en kwaad doen, als wij zonden bedrgven;
doch als wij die zelfde zonden met de oogen des geloofs
beschouwen, als wij weten, dat wij door de zonden God, het
Opperste Goed , beleedigen en bedroeven , dat wij door die
zonden beroofd worden van het onuitsprekelijk geluk des
hemels en de eeuwige hel verdienen, dan zien wij oneindig
beter de boosheid dier zonden in. Zoo is het met alle andere
zaken gelegen.
Wanneer wij nu door het licht des geloofs, die verschil-
lende zaken beginnen te zien , is ons verstand ook bereid ze
aan te nemen; want het geloof als bovennatuurlijke deugd
maakt onzen wil ook genegen om te gelooven.
Dat wij vele zaken gelooven, die wij niet begrijpen, strijdt
niet tegen ons gezond verstand, wijl wij alle dagpn in de
natuur zien bewaarheid, dat zaken , die wij niet begrijpen ,
toch heel goed waar kunnen zijn.
Dat er bv. van een klein pitje een groote boom kan komen,
kunnen wij onmogelijk begrijpen, en toch zien wij , dat het
gebeurt.
Dat aan boomen bloemen en smakelijke vruchten kunnen
groeien, begrijpen wij evenmin. Ja, de geheele natuur is
voor ons een geheim. En toch nemen wij die geheimen aan,
«nkel omdat wij ze zien met onze oogen, die toch abuis'
kunnen hebben. Waarom zou het dan niet redelijk zijn,
aan te nemen wat ik niet begrijp, omdat God, die niet falen
kan, het ons zegt P
Wanneer hebben wij een goddelijk geloof P
Wij hebben een goddelijk geloof, als wij gelooven wat God.
zegt, en omdat God het zegt.
4 V. Wat rnoeten wij gelooven? of, welk is het
voorwerp van ons geloof?