Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
305
der geestelijke Communie afgeschrikt en weerhouden, den-
kend , dat ze zich aan 't gevaar blootstellen op heiligschen-
nende wijze eene geestelijke communie te doen. Dat ze zich
geruststellen. Die vreeze alleen toch getuigt te over, dat ze
voor niets ter wereld Jesus in staat van doodzonde zouden
willen ontvangen, en niets vuriger verlangen dan in staat
van gratie te zijn, om Jesus waardig in de H. Communie te
kunnen ontvangen. „ Dat — zegt de H. Alphonsns — dan
niemand, die voortgang wil maken in de liefde tot Jesus
Christus, nalate de geestelijke Communie te doen, ten minste
zoo dikwijls hij het H. Sacrament bezoekt, of de H. Mis
bijwoont." Men kan de geestelijke Communie op deze of
soortgelijke wijze doen. B. v. door uiterharte te zeggen:
„O mijn Jesus, ik geloof, dat Gij in het H. Sacrament des
Altaars tegenwoordig zijt. Ik bemin U bovenal, en ik ver-
lang U in mijne ziel te ontvangen. Maar dewijl ik dit thans
niet werkelijk doen kan, zoo smeek ik U, ten minste op
eene geestelijke wijze in mijn hart te komen. Zie, ik omhels
U , als hadde ik U reeds werkelijk ontvangen en vereenig
mij geheel en al met U ; laat niet toe, dat ik ooit van U
gescheiden worde." Of korter : „ Ik geloof, lieve Jesus, dat
Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik
bemin U, en verlang mij met U te vereenigen , kom dan in
mijn hart; ik omhels U, o verlaat mij nooit meer." (Be-
zoeken bij J. C. door den H. Alphonsus Maria de Liguorio.)
11 V. Hoe moet men de H, Mis hijwonen?
A. Met grooten eerbied en aandacht; en het
betaamt dat men geknield blijve van de Sanctus tot
na de Nutting.
Men moet de H. Mis bijwonen met grooten eerbied en aan-
dacht, Wat dit beteekent is uitgelegd op de S''® V. der
Les, bl. 211 — 213. Dat men met eerbied en aandacht de
H. Mis moet bijwonen, volgt van zelf uit de waardigheid
van het H. Sacrificie der Mis. De Kerkvergadering van
C 20