Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
304
ik bied U het allerkostbaarste bloed van Jesns Christus aan,
tot voldoening voor mijne zonden en voor de behoeften der
H. Kerk." (100 dagen aflaat, Pius VII, 22 Sept. 1817). Ook
behoort men bij de Consecratie een of andere bijzondere wel-
ƒ daad te vragen , en zeker een volmaakt beronw over zijne
zonden ; dit oogenblik toch is het geschiktste om van Jesus
Christus alles te verkrijgen , wat ons zalig is____
10 V. Wanneer geschiedt de Nutting ?
A. Op het einde der Mis, als de Priester het
lichaam en bloed van Christus nuttigt.
Bij het „Domine non sum dignus* „Heer, ik ben niet waar-
dig," wordt driemaal gebeld ten teeken dat daarna de Nut-
ting volgt. Dus betaamt het, gelijk de Catechismus in het
volgend antwoord nadrukkelijk zegt, dat men geknield b'ijve
tot na de Nutting, en niet opsta of ga zitten onmiddellijk na
het Domine non sum dignus; want eerst daarna begint de Nut-
ting, en is eerst geëindigd, als de Priester den kelk zuivert;
als, gelijk men gewoonlijk zegt, ten tweeden male wijn ge-
schonken wordt. Terwijl de Priester het lichaam en bloed
van Christus nuttigt, is het een ieder ten zeerste aan te
bevelen geestelijker wijze te communiceeren.
De geestelijke Communie bestaat, volgens den H. Thomas
van Aquine, daarin, dat men vurig verlangt Jesus in het
H- Sacrament des Altaars werkelijk te ontvangen, en dat
men Hem in den geest met een hart vol liefde omhelst , als
hadde men Hem nu werkelijk ontvangen. De H. Kerkver-
gadering van Trente {Zilt. XIII, hfdst. VIII) leert, dat „zij,
die met een levendig geloof, hetwelk door de liefde werkt,
het Sacrament des Altaars, alleen geestelijker wijze ontvan-
gen , toch deszelfs vrucht en nut, d. i,, heilzame uitwerking,
ondervinden."
Angstvallige zielen , die altoos vreezen in staat van dood-
zonde te zijn, worden niet zelden van de heilzame oefening