Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
303
Ten S«!', om aan te duiden, dat de geloovige volkeren, die ^
volgens de openbaring van den H. Joannes (XVII, 15), door
het water worden afgebeeld, vereenigd zijn met Christus hun
Opperhoofd. (Zie Conc. v. Trente , t. a. p., hfdst. VIL)
*t Is raadzaam bij de offerande met den priester te bidden,
dat God met welgevallen die ofierande moge aannemen,
opdat zij ons en alle Christenen, zoowel den overledenen, als
den levenden, tot heil moge verstrekken. Zal ook goed
zijn, dat wij met den priester ons zeiven en het onze — al
onze belangen, den geheelen dag opdragen, in den geest op
de pateen neerleggen.
9 V. Wanneer geschiedt de Consecratie ?
A. In het midden van de Mia , even voordat de
H, Hostie en de Kelk worden opgeheven.
De Consecratie geschiedt in het midden van de Mis, en wordt
aangekondigd door een bqzonder teeken der bel. Uoe wordt
er bij de Consecratie gebeld ..,. De Consecratie geschiedt
even voordat de H. Hostie en de Kelk worden opgeheven. Het
woord H. Hostie beteekent H. Slachtoffer. De H. Hostie is
hier de gedaante van brood , waaronder Christus tegenwoor-
dig is. Zij wordt zoo genoemd, omdat zij onzen Heer Jesus
Christus als een waar en eigenlijk gezegd slachtoffer voor-
stelt. De opgeheven kelk houdt het waarachtig bloed van
Christus in. Dus zijn wij aan de H. Hostie en den gecon-
sacreerden kelk de goddelijke eer en aanbidding verschuldigd,
want Christus zelf is er in tegenwoordig. (Vorige'Z^s, S^te V.)
Daarom is het raadzaam bij de opheffing der H. Hostie te
bidden : „ Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld ,
ontferm U mijner." „Allerzoetste Jesus, wees voor mij niet
Rechter, maar Zaligmaker" (50 dagen aflaat, Pius IX, II
Augustus 1851.) „Jesus, mijn God, ik bemin U boven all"
(50 dagen aüaat, Pius IX, 7 Mei 1854.)
En bij de opheffing van het H. Bloed: „Hemelsche Vader, ,