Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
302
ophouden te zijn, dan houdt Christus ook op daar tegen-
woordig te zijn.
Behalve deze drie voornaamste deelen van de Mis, de
Offerande van brood en wijn, de Consecratie en de Nutting,
heeft de H. Kerk er nog verschillende andere deelen, b. v.
Confiteor y Epistel, Evangelie, Credo, Prce/atie, Pater Noster,
enz., en bovendien ceremoniën bijgevoegd tot gedachtenis en
afbeelding van het lijden en den dood van Christus. (Zie
IS'ie V.) Ook bij deze deelen moeten we, om op Zon- en
feestdagen geheel aan het gebod der H. Kerk te voldoen,
tegenwoordig zijn (vgl. 25»" Les , 8"« V.)
Nu we weten, welke de drie voornaamste deelen van de
H. Mis zijn, moeten we nog leeren, wanneer elk dier voor-
naamste deelen geschiedt onder de H. Mis, gelijk deze vol-
gens voorschrift der H. Kerk wordt opgedragen.
Daarom vraagt de Catechismus
8 V. Wanneer geschiedt de Offerande van brood
^ en wijn ?
A. Na het Evangelie, als de Priester den kelk
ontdekt heeft.
^ De opoffering van brood en wijn geschiedt na het Evange-
lie, als de Priester den kelk ontdekt heeft Eerst draagt de
Priester het brood aan God op. Daarna schenkt hij wijn in
den kelk en mengt dien met een weinig water. De Priester
' doet die menging van wijn met een weinig water voorna-
melijk om drie redenen. Ten l'te, omdat men gelooft, dat
Christus zelf in het laatste avondmaal dit ook gedaan heeft;
immers 't was bij de Joden gebruikelijk den paaschbeker met
wijn en een weinig water te vullen. Ten om door die
mengeling het geheim te herdenken en te vereeren , dat de
H. Joannes als ooggetuige ons verhaalt, zeggende : „een van
de krijgsknechten opende zijne (Jesus*) zijde met eene speer,
en terstond kwam daar bloed en water uit." (XIX, 34.)