Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
301
oflering van brood en wijn , maar in de opdracht van het
lichaam en bloed van Christns , die eerst door de woorden
van de H. Consecratie op het altaar tegenwoordig komt, en
onder de gedaante van brood en wijn aan God den Vader
wordt opgeofferd. (S^e en V. dezer Les.)
Het allervoornaamste deel der H. Mis is de Consecratie. On-
der dit deel der H. Mis heeft de geheimvolle verandering
plaats van brood en wijn in Christus' lichaam en bloed. In
deze verandering bestaat eigenlijk , zooals reeds vroeger ver-
klaard werd (in het antwoord op de en 4'"« V. dezer Les),
het wezen van het H. Misoöer. Immers krachtens de woorden
der H. Consecratie wordt Christns als opnieuw geslachtofferd.
De Consecratie is derhalve het allervoornaamste deel der H.
Mis, ook in dien zin , dat zonder Consecratie geen Misoffer
bestaat Hieruit zult ge van zelf begrijpen, dat er op Goeden
Vrijdag eigenlijk geene Mis gedaan wordt; want dan wordt
de H. Hostie, die op Witten Donderdag geconsacreerd is,
enkel genuttigd. Op Goeden Vrijdag houdt de H. Zerk al
hare aandacht alleen gevestigd op het bloedig sacrificie des
kruises, hetwelk Christus op dien dag uit loutere liefde jegens
ons op den berg van Calvarië heeft opgedragen, stortende
zijn bloed en stervende voor alle menschen. V. dezer Ze«.)
Behoort de Nuttiging al niet tot het wezen der H. Mis ,
dan behoort ze toch zeker voor den Priester, die de H. Mis
doet, tot voltooiing en voltrekking van het H. Misoffer , en
is derhalve zeker een voltooiend, volmakend deel van de Mis,
niet zoo voornaam als de Consecratie, maar stellig voornamer
dan de offerande.
Ook bij en door de Nutting houdt het sacramenteele leven
van Christus op, d. i. — zooals Christus op onze altaren is
en leeft — welk leven Hij bij de Consecratie ontvangt, aan-
neemt , als wordende zoo geboren in de handen en door de
woorden van den priester; dit zijn, dit leven nu, neemt hier
een einde; want wanneer de gedaanten van brood en wijn