Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
300
7 V. Welke zijn de voornaamste deelen van de Mis?
A. Deze drie : de Offerande van brood en wijn ,
de Consecratie en de Nutting.
De CatechiBmus geeft in zijn antwoord deze drie: de
Offerande van brood en wijn, de Consecratie en de Nutting, als
de voornaamste deelen van de Mis aan , omdat Christus zelf
in de eerste Mis, welke Hij in het laatste avondmaal gedaan
heeft V.), deze drie handelingen in eigen persoon verricht
heeft. Jesus nam van het ongedeesemd brood, dat op tafel
stond, en zegende het. Hij nam den kelk met wijn, en
dankte. (Vgl. Matth, XXVI. 26. 27.)
Ziedaar de offerande, d. w. hier z., de opoflering van brood
en wijn, over welke Christus een lof- en dankgebed sprak
om ze Gode toe te wijden. Daarna brak Hij het brood, en
gaf het aan zijne leerlingen, en zeide (de woorden sprekende
van de H. Consecratie): Neemt en eet, dit is mijn lichaam.
Desgelijks gaf Hij hun den kelk, zeggende: Drinkt allen
daaruit; want dit is mijn bloed des Nieuwen Testaments, dat
voor velen zal vergoten worden tot vergeving der zonden.
Ziedaar het tweede deel, de Consecratie, en het derde: de
Nutting, d. i., het eten en drinken van Jesus lichaam en
bloed, aangeduid door Christus woorden: Neemt en eet.
Drinkt allen daaruit.
Dus omdat de eerste Mis , die Christus zelf in het laatste
avondmaal gedaan heeft, uit deze drie deelen bestond , nl.
^ de Offerande , de Consecratie en de Nutting, noemt de Cate-
chismus ze met recht de voornaamste deelen van de Mis.
Maar, let wel op : de Catechismus zegt niet, dat deze deelen
alle drie even voornaam zijn. Zeker is de Offerande, de
opoffering van brood en wijn niet een zoo voornaam deel der
•i'' H. Mis als de Consecratie of de Nutting. De offerande,
waardoor het brood en de wijn aan God worden toegewijd,
behoort zeker niet tot het wezen van het H. Sacrificie der
Mis. Het H. Sacrificie der Mis toch bestaat niet in de op-

¥