Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
299
totdat Ik als rechter over levenden en dooden aan het einde
der wereld wederiowz Zóó, in dien zin heeft de H. Kerk die
woorden van Christus onzen Heer altijd verstaan en geleerd.
(Zie Conc. v. Trente, t. a. p , hfdst. I en Canon JL) En die
Kerk, gij weet het, kinderen, uit de S«!" Les, is onfeilbaar.
6 V. Wie offert aan God het H. Sacrificie der
Mis op ?
A. Christus zelf is de voornaamste offeraar, en
de Priester is zijn dienaar in het offeren.
Christus zelf, als God-mensch, is de voornaamste offeraar;
want krachtens zijne instelling komt Hij door de woorden
der H. Consecratie onder de gedaanten van brood en wijn
in het Misoffer tegenwoordig , en oüert Hij zich zeiven door
de handen van den Priester aan God den Vader op.
Bn de Priester is zijn dienaar, zijn plaatsbekleeder, zijn
medehelper in het offeren. Immers bij de H. Consecratie
spreekt de Priester niet in zijn eigen naam , maar in den
naam van Christus; bij de H. Consecratie gebruikt de Priester
niet zijn eigene woorden, maar de woorden van Christns;
dezelfde woorden , welke Christus in het laatste avondmaal
gesproken heeft, zeggende : Dit is mijn lichaam. Dit is mijn
bloed. Overduidelijk niet het lichaam en bloed van den
Priester, maar van Christus zeiven, wiens wettige dienaar
de Priester is in het ofieren. Er is bijgevolg in de Mis
dezelfde Ofieraar en dezelfde Offerande als in het avondmaal
en op Calvarië en dus heeft elke Mis dezelfde oneindige
waarde. Tusschen den kruisdood van Christus op Calvarië
en de Mis is slechts een toevallig verschil in de wijze van
offeren: op Calvarië is bloedig, hier wordt onbloedig geofierd.
Bijgevolg heeft eene enkele Mis meer waarde, dan alles wat
wij met Engelen en Heiligen ooit gedaan hebben, of nog doen
zullen. Kinderen, denkt daaraan, om nooit eene enkele
Mis, die gij kunt bijwonen, te verzuimen.