Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
296
Het sacrificie der Mis is liet onbloedig sacrificie der Nieuice
Wet, in hetwelk, niet, gelijk in de Oude Wet, het bloed
van stieren en bokken en andere offerdieren, maar het lichaam
' en bloed van Christus, dns Christus zelf, als mensch, doch nu
ƒ niet meer, gelijk in het bloedig sacrificie des kruises, als
lijdelijk en sterfelijk mensch, zichtbaar en in zijne natuurlijke
gedaante, maar, gelijk Hij verheerlijkt in den hemel is, of
beter, gelijk Hij op onze altaren is, wat men zijn sacramen-
^ teele leven noemt, voor ons menschen onzichtbaar , en niet
in zijne natuurlijke gedaante, maar onder de gedaante van
brood en wijn, aan God den Vader, en God den Zoon, en
God den Heiligen Geest, drie onderscheidene Personen en
J maar één God, in één woord : aan de H. Drievuldigheid
g wordt opgeofferd. (Vgl. 6-1® Les, V.)
Dat een eigenlijk gezegd sacrificie aan God alleen kan en
mag opgedragen worden, is klaar en duidelijk voor een ieder,
die den aard, vooral het hoofddoel van een eigenlijk gezegd
sacrificie goed begrepen heeft. (Vgl. V. 1.) Dus kan of mag
ook het H. Sacrificie der Mis niet aan eenig schepsel, b. v.
niet aan den H. Petrus of Paulus, zelfs niet aan de Aller-
heiligste Moeder Gods, Maria, worden opgeofferd, maaralleen
aan God. Doch wel mag het H. Sacrificie der Mis worden
opgedragen , en is inderdaad van ouds in de H. Kerk opge-
dragen aan God ter eere en ter gedachtenis dier Heiligen , om
God te danken voor de hun verleende genaden en glorie,
en om voor ons de voorspraak in te roepen der Heiligen in
den hemel, wier gedachtenis we houden op aarde. (Zie Conc.
van Trente XXII« zitt., hfdst. III.)
4 V.' Hoe komt Christus in de Mis tegenwoordig?
A. Door de woorden van de H. Consecratie , die
de Priester spreekt, worden het brood en de wijn
veranderd in het lichaam en bloed van Christus.
m
'È.
Dit antwoord is genoegzaam verklaard in de V. der
vorige Les.