Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
295
voor de zonden van alle menschen voldaan ; door het onbloe«
dige sacrificie der Mis worden die voliloening en de verdien-
sten van het kruisoffer op den mensch toegepast. Een en
ander zal meer duidelijk worden uit het vervolg dezer Les.
2 Y. Welk is het bloedig Sacrificie des kruises ?
A. Datgene, hetwelk Christus op den berg van
Calvarië aan het kruis heeft opgedragen , stortende
zijn bloed en stervende voor alle menschen.
Het bloedig sacrificie des kruises is dat sacrificie, hetwelk
Christus zelf, in eigen persoon, als lijdelijk en sterfelijk
mensch (vgl. Les, 9''« V.), op Golgotha, op den berg van
Calvarië, d. i., acAcrfe/plaats , of, plaats der doodshoofden, in
de nabijheid van Jerusalem gelegen, aan het kruis, (ziedaar
de reden waarom dit sacrificie het sacrificie des kruises ge-
noemd wordt), eens voor altijd heeft opgedragen, stortende zijn
bloed, dat van oneindige waarde is, „waarvan een druppel
de geheele wereld van alle boosheid kan zuiveren." Omdat
Christus dit sacrificie opdragende zijn goddelijk bloed gestort
heeft, wordt dit sacrificie het bloedig sacrificie der Nieuwe
Wet genoemd. Christus heeft dit sacrificie opgedragen, stor-
tende zijn bloed en stervende voor alle menschen, d. i., ter over-
vloedige voldoening voor de zonden van alle menschen, alzoo
ter verlossing van alle menschen uit de slavernij des duivels
en van den eeuwigen dood. (Vgl. lO'« Les, 1"% S''«, 11«^« V.)
Wie heeft het bloedig sacrificie des kruises opgedragen ?
Hoe dikwijls? Tot wat einde? Waarom wordt dit sacrificie
het sacrificie des kruises genoemd P — Waarom het bloedig
sacrificie der Nieuwe Wet ?
3 Y. Wat is het Sacrificie der Mis?
A. Het onbloedig Sacrificie der Nieuwe Wet, in
hetwelk het lichaam en bloed van Christus, onder
de gedaante van brood en wijn, aan God den Vader
wordt opgeofferd.