Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
294
TIER EI DERTIGSTE LES.
Van het H. Sacrificie der Mis.
1 V. Hoevelerlei is het H. Sacrificie der Nieuwe Wet?
A. Tweeërlei: het bloedig Sacrificie des Kruises,
en het onbloedig Sacrificie der Mis.
Het woord sacrificie beteekent ofer.
Een sacrificie, in den eigenlijken zin van het woord , is:
de opdracht van eene uitwendige zaak , die met zekere ver-
nietiging of verandering, door een wettigen bedienaar aan
God gedaan wordt om Hem als Opperheer te erkennen , en
onze algeheele afhankelijkheid te betuigen.
Te allen tijde, van den beginne der wereld, onder de
Wet der natuur, en meer bepaald onder de Wet van Mozes
of de Oude Wet, zijn Gode velerlei offers opgedragen, —
zooals vruchten, dieren, enz. — die, volgens voorzegging
van den profeet Malachias (I. 10. 11.), afgeschaft zouden
worden en vervangen door een nieuw, onbevlekt ofl'er, dat
van den opgang tot aan den ondergang der zon, op alle
plaatsen aan God zou worden opgedragen.
iSi Dat onbevlekte olfer der Nieuwe Wet is Jesus zelf, die
* zich eens aan het kruis heeft geslachtofl'erd , en nog voort-
durend onder de gedaante van brood en wijn dat kruisoffer
vernieuwt.
Daarom onderscheidt men tweeërlei Sacrificie der Nieuwe
jjr Wet of der Wet van Christus: het bloedig Sacrificie des kruises,
!? en het onbloedig Sacrificie der Mis. Dit tweeërlei sacrificie der
li Nieuwe Wet is echter in hoofdzaak één en hetzelfde sacrificie,
. en wordt slechts tweeërlei onderscheiden, omdat de wijze
i'f verschilt, waarop het sacrificie des kruises eenmaal voor altijd
ij^ is opgedragen , en het sacrificie der Mis voortdurend wordt
i opgedragen, en ook omdat de uitwerking van beide sacrificiën
verschillend is : door het bloedig sacrificie des kruises werd

y
m'i. ■