Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
293
mee uit het vagevuur verlossen! Die ziel zal dan in den
Hemel met en voor u Jesus loven en danken en Hem in
het bijzonder die gratie verzoeken, welke gij het meeste
noodig hebt om ook eeuwig zalig te worden, in den Hemel
te komen. Amen.
Jïa u een tijd aldus bezig gehouden te hebben , kunt ge
de oefeningen na de H. Communie in uw kerkboek lezen....
Vragen over de Les.
1. Wat is het H. Sacrament des Altaars F En wanneer
i komt Christus daar waarachtig tegenwoordig P
■ 2. Wat is op het altaar vóór — wat na de Consecratie P
3. Wat is in dit Sacrament het uitwendig teeken , waar-
door bijzondere gratie beteekend en gegeven wordt?
4. Wat verstaat men door gedaante van brood en wijn P
5. Waarom ontvangt de priester, die onder beide gedaanten
communiceert, niet meer gratie, dan de geloovigen,
die slechts onder eene gedaante te communie gaan P
6. Hoelang blijft Christus in het H. Sacrament des Altaars P
7. Waarom behooren wij bijzonder Christus* liefde en lijden
te gedenken , als wij het H. Sacrament bezoeken , de
Mis bijwonen, of te communie gaan?
8. Wat beteekent communie P
9. Welke voordeelen zijn aan een communie verbonden P
10. Welke kinderen deelen het meest in die voordeelen ?
11. Hoevelerlei is de voorbereiding? (Vgl. Les 30.)
12. Wat wil zeggen een gevoel van geloof, hoop, liefde,
i enz. P Hoe kunnen wij die in ons opwekken P En
! hebben wij daartoe ons best gedaan, moet het gemis
daarvan ons verontrusten P
i 13. Is het goed, na do H. Communie onmiddellijk zijn
i kerkboek te gebruiken P
14. Wat wil zeggen „Jesus loven"? En waarom moet ge
Hem na de H. Communie bedanken? En hoe lang?