Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
282
Want, gelijk de H. Teresia zegt, rust Jesus na de H. Com-
munie in ons hart als op een troon van barmhartigheid, om
ons zijne gratiën mede te deelen, zeggende: Wat toilt gij,
dat Ik u doe?
Die Christenen handelen dus zeer onbetamelijk, oneerbiedig
en ongodsdienstig, welke dadelijk na de H. Communie de
kerk verlaten. Ook zij toonen door deze hunne handelwijs
niet te beseffen , dat Jesus na de H. Communie zoolang in
ons hart tegenwoordig blijft, totdat de gedaante van brood
verteerd is. (Vgl. V.)
De H. Philippus Nerius bemerkte eens, dat zeker persoon
aanstonds uit de kerk ging , nadat hij te Communie was ge-
weest. Philippus zond onmiddellijk twee misdienaars, ieder
met eene brandende lantaren in de band, om den aange*
duiden persoon te vergezellen. Deze, hierover grootelijks
verwonderd, vraagt aan de misdienaars: Wat beteekent ditP
Zij antwoorden: de Priester Philippus heeft het ons bevolen.
Daarop gaat hij naar de kerk terug en vraagt aan Philippus,
wat dit toch beteekenen moet P De heilige antwoordde met
de meeste bescheidenheid en vriendelijkheid: „ Als het H.
Sacrament over straat gedragen wordt, is het altijd vergezeld
van koster en misdienaar, die ieder eene brandende lantaren
dragen; mij dunkt, dat hetzelfde blijk van eerbied ook moet
gegeven worden rondom dengene, die het H. Sacrament op
straat in zijn hart draagt." De man zag nu zijne verregaande
oneerbiedigheid in en knielde rouwvol voor het altaar neder om
Jesns zijn plicht van dankbaarheid en aanbidding te bewijzen.
20 V. Met welke oefeningen zal men zich het beste
tot de H. Communie bereiden ?
A. Ten 1. Met een vurig verlangen tot de H. Com-
■ munie op te wekken ; ten 2. met de gevoelens van
>J
4
geloof, hoop, liefde, berouw en ootmoedigheid in
zich te verlevendigen.