Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
281
De gewoonte, welke god vreezen de Christenen zich tot regel
stellen, om zooveel mogelijk op den eersten Zondag van elke
maand ter vereering van het H. Hart van Jesns , of op een
anderen Zondag van elke maand te Communie te gaan , is
voor alle christenen ten hoogste aanbevelenswaardig. (Men
leze Inleid, tot een godvruchtig leven, van den H. Franc, de
Sales, 2Je d.. 20 en 21 hfdst.)
19 V. Hoe lang behoort men v66r en na de H,
Communie zich met geestelijke oefeningen bezig te
houden ?
A. Ten minste een kwartier uurs.
Indien iemand te voren weet, dat hij de eer zal hebben
een groot personage aan hnis te mogen ontvangen, is een
kwartier nnrs niet te veel, ja, niet genoeg, om alles tot
diens waardige ontvangst in orde te brengen. Welnn , als
we de H. Communie ontvangen , hebben we de eer en het
geluk, Christus zeiven te ontvangen. Men behoort zich dus
ten minste een kwartier uurs vóór de H. Communie met gees-
telijke oefeningen bezig te houden, om Jesus, op eene zijner
goddelijke Majesteit eenigszins waardige wijze, in ons hart
te ontvangen. (Wat hier door geestelijke oefeningen verstaan
wordt, en met welke geestelijke oefeningen men zich het
best tot de H. Communie bereidt, leert de 20'tc V.)
Hier mogen we uit het zooeven gezegde reeds besluiten,
dat zij , die nauwelijks in de kerk gekomen, dadelijk zonder
behoorlijke voorbereiding te Communie gaan , door die han-
delwijze gegronde reden geven tot het vermoeden, dat zij
niet beseffen wat het is : te Communie gaan.
Desgelijks behoort men ten minste een kwartier uurs na de
H. Communie zich met geestelijke oefeningen bezig te houden.
(Met welke het best, leert de 21»'« V.)
Dat kwartiertje wel besteed is zoo kostbaar, zoo heilzaam!
'tis de aangename tijd, de genade-tijd bij uitnemendheid.