Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
280
maar zij bedrijven integendeel eene groote doodzonde van
heiligBchennis (Vgl. 22®« Les, V.); zij msken z\g\i „schuldig
aan het lichaam en bloed des Heeren", „Die onwaardiglijk eet en
drinkt (te commnnie gaat), hij eet en drinkt zich een oordeel^
(d. i., hij haalt zich, door zijne onwaardige nnttiging van
het lichaam en bloed des Heeren, een strafvonnis van den
Heer, het strafvonnis der eenwige verdoemenis op den hals),
omdat hij het lichaam des Heeren niet onderscheidt van eene ge-
wone spijs; omdat hij met zijn besmet geweten aan'sHeeren
tafel gaat aanzitten , als ware zij niet waardiger dan zijne
dagelijksche spijstafel, den eerbied vergetende, dien hij aan
het lichaam des Heeren verschuldigd is. Daarom (omdat velen
onder de Korinthische Christenen onwaardig te commnnie
gingen) zijn er onder ulieden vele ziekelijken en kranken, en ont-
slapen (sterven) er velen", Br. aan de Kor. XI. 27 — 30.)
18 V. Wanneer is men verplicht de H. Communie
te ontvangen ?
A. Ten 1. Volgens het gebod der H. Kerk ten
minste eens 'sjaars, omtrent Paschen; ten 2. als
men in gevaar is van sterven ; doch godvreezende
Christenen doen het gewoonlijk alle maanden of op
de hooge feestdagen.
De Catechismus geeft twee tijdsbepalingen aan, waarop
men op doodzonde verplicht is de H. Communie waardig te
ontvangen. Ten I^t«, volgens het vijfde gebod der H. Kerk,
ten minste eens 'sjaars, omtrent Paschen. (Zie 29ste
ll-ie V. bl. 216 en 217.) Te» 2*1% volgens ^/-oi/rftf/yX: gebod,
als men in gevaar is van sterven; 't zij ten gevolge van eene
ernstige ziekte, 'tzij ter oorzake van eene levensgevaarlijke
operatie, die men moet ondergaan, of eene reis, die men
moet ondernemen, enz.
Doch, voegt de Catechismus er bij , godvreezende Christenen
doen het gewoonlijk alle maanden of op de hooge feestdagen.