Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
277
een witte doek worde uitgespreid over de borst van den
zieke. Ten dat eene tafel klaar sta, met een witten
doek gedekt, zoo mogelijk aan het voeteneinde van het ziek-
bed. En op die tafel: a) een kruisbeeld met twee brandende
waskaarsen; b) wijwater met een palmtakje; c) een kopje of
glas schoon water.
16 V. Wat verkrijgen wij door de H. Communie?
A. Ten 1. De vermeerdering der heiligmakende
gratie; ten 2. bijzondere kracht en gratie om de
deugd te beoefenen en de zonde te vluchten.
Door het waardig ontvangen der H. Communie verkrijgen
wij ten Is'e, de vermeerdering der heiligmakende gratie. Im-
mers het H. Sacrament des Altaars is een Sacrament der
levenden. (Vgl. 30«'« Les, 7'!«, 15''% 18'ie — 20»'« V.), en als
wij het waardig in de H. Communie ontvangen, eene waar-
achtige spijs onzer ziel (vgl. 12'« V. dezer Les), tot welk
einde het ook door Christus is ingesteld. (lOJe V.)
Het H. Sacrament des Altaars, waardig in de H. Com-
munie ontvangen, is en wordt genoemd eene waarachtige
spijs onzer ziel, omdat het, ten aanzien van het geestelijk
leven onzer ziel, dezelfde uitwerksels voortbrengt, die stof-
felijke spijs en drank betrekkelijk het lichamelijk leven ver-
oorzaken. En welke zijn wel de voorname uitwerksels van stoffe-
lijke spijs en drank ten opzichte van het lichamelijk leven ? Bij
ondervinding kan elk uwer, die gezond is, 't antwoord geven.
Stoffelijke spijs en drank vermeerderen , onderhouden , her-
stellen de natuurlijke, lichamelijke levenskrachten, en hun
gebruik zelf heeft meestal een zeker natuurlijk , door God
zeiven er aan verbonden gevoel van smakelijkheid, behaag-
lijkheid , voldoening, tevredenheid ten gevolge. W^elnu, de
fl. Thomas van Aquine leert het uitdrukkelijk, dat alles
werkt ook dit Sacrament uit ten opzichte van het geestelijk
leven onzer ziel. Meer zelfs dan eenig ander Sacrament der
levenden vermeerdert het uit zijn aard de bovennatuurlijke