Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
276
gesmolten, na middernacht zou hebben doorgehaald; want
zoo iets wordt beschouwd als een *s avonds begonnen en na
12 uren voortgezet gebruik van spijs of drank. Ten werd
gezegd: bij wijze van spijs of drank, ter onderscheiding van
f: 'tgeen men bij wijze van ademhaling of van speeksel door-
J ] slikt. Dus is men niet meer nuchter, als men iets op die wijze
doorhaalt, als men moet zeggen : ik heb iets, hoe weinig ook,
gegeten of gedronken, 't Doet er niets toe of zulks vrijwillig
of onvrijwillig, wetens en willens, of zonder erg, onbedacht,
!i' onbewust, b.v. in den slaap gebeurd zij. Herinnert u 'tzoo-
even aangehaald geval van doorgehaalde drop. Integendeel,
komt het doorhalen van iets niet onder den naam van eten
ill of drinken, maar van doorhalen bij wijze van ademhaling of
van speeksel, dan ontnuchtert het ook niet. B. v., terwijl
iemand 's morgens zijn mond spoelt, of bij regen of sneeuw
naar de kerk gaat, mengt zich een druppel gewoon of sneeuw-
water met het speeksel, dat in zijn mond aanwezig is ; als
hij dat mengsel doorhaalt, is hij daarom niet ontnuchterd ,
mag nog gerust te communie gaan.
15 V. Mag men ooit communiceeren zonder dat
men nuchteren is?
I, A. Ja , als men in gevaar is van sterven.
ii Als iemand in gevaar van sterven communiceert, maar
toch niet zóó ziek is, dat hij gelijktijdig het H. Oliesel moet
C; ontvangen , dan zegt men : hij wordt ten halve bediend. De
H. Communie , in gevaar van sterven ontvangen, wordt dik-
wijls de H. Reis- of Teerspijze genoemd, omdat ze voor de
zieken dient tot teer- of reispenning, m. a. w., ter verster-
king, om de reis naar de eeuwigheid goed te eindigen. Als
het gevaar van sterven voortduurt, mag men , zonder nuch-
teren te zijn, de H. Communie als Teerspijze meermalen
ontvangen.
Als de Priester iemand te huis „Ons Heer" brengt, zorge
men: ten 1"'®, dat de kamer van den zieke zindelijk zij , en
Ir