Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
KERSTE DEEL.
DERDE LES.
Van het Geloof.
§ 1-
1 V. Wat is het geloof?
A. Eene deugd en gave Gods en een licht, waar-
door de mensch vastelijk gelooft al wat God geopen-
baard heeft en de H. Kerk voorhoudt te gelooven.
Gelooven ia iets voor waar aannemen op het zeggen, of
het gezag van een ander.
Er is dus een groot onderscheid tusschen gelooven, zien en
hegrijpen. Ik geloof op het gezag of het zeggen van een
ander; b. v. dat elders iets gebeurd is. Ik zie met mijne
oogen; b. v. dat daar die banken staan. Ik begrijp met mijn
verstand ; b. v. tweemaal twee is vier. Gelooven komt nog
wel in andere beteekenissen voor; b. v. voor meenen, gissen,
vermoeden enz.; hier echter wordt het in genoemden eigen-
lijken zin genomen.
Men onderscheidt menschelijk en goddelijk geloof. Als eenig
geloofwaardig mensch, bv. vader of moeder, ons iets vertelt,
dat we niet van zelf begrijpen , of zelf niet gezien hebben,
dan gelooven we dat met een wewsc^tf/i;^ geloof, op menschelijk
gezag. Als menachen ons iets zeggen , weten we niet altijd
zeker, dat het waar is, wat ze ons vertellen; want ze kunnen
of zelf bedrogen zijn of ons bedriegen.
Maar wat God ons openbaart, of zegt, is noodzakelijk
waarheid; want God is alwetend en kan dus zelf niet bedro-
gen worden, en evenmin ons bedriegen, omdat Mij waar-
achtig , oneindig volmaakt, oneindig goed is.,,. Eveneens