Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
274
bedreven te hebben, moet hij, alvorens te communie te gaan,
eerst zijn geweten door eene goede Biecht zuiveren.
In dien zin legt de algemeene Kerkvergadering van Trente
de zelfbeproeving, waarvan de H. Paulus hier spreekt, duide-
lijk uit. In de XIII zitting, hfdst. VII en Canon XI, zegt
het H. Concilie: „ De kerkelijke gewoonte, (overlevering),
verklaart, dat deze beproeving noodzakelijk is, dat niemand,
die zich van eene doodzonde bewust is, hoezeer hij daarover
ook berouw meene te hebben, zonder te voren het H. Sacra-
ment der Biecht te hebben ontvangen, tot de H. Communie
mag naderen."
Krachtens goddelijk en kerkelijk gebod moet dus een ieder,
die weet, dat hij zich, na zijne laatste goede Biecht, aan
eene doodzonde heeft schuldig gemaakt, eerst te biechten
gaan, vooraleer tot de H. Tafel te naderen.
Om waardig te communiceeren wordt ten 2''« vereischt, dat
men, buiten gevaar van sterven, dus in den gewonen regel,
nüchteren zij van des nachts 12 uren.
Dit vereischte is niet, gelijk het vorige, door een goddelijk
gebod voorgeechreven. Immers: Wanneer heeft Christus dit
Sacrament ingesteld? Antw. Waren de Apostelen nog nuchte-
ren, toen Christus hun de H. Communie uitreikte? 't Is dus geen
goddelijk, maar een kerkelijk gebod. Zijn wij verplicht dat
gehod der E. Kerk ie onderhouden ? Waarom ? (Sg«'« Les, V.)
Het gebod van in gewone omstandigheden (lö'^'' V.) nüch-
teren te communiceeren , verplicht uit zijn aard op doodzonde
en kent geen kleinheid noch van tijd , noch van stof.
Qeen kleinheid van tijd. Des nachts te 12 uren is de Com-
muniedag begonnen.
Geen kleinheid van stof. Om dit goed te verstaan, dient
vooropgesteld, wat tot natuurlijk nüchteren zijn gevorderd
wordt, nl., dat men van des nachts 12 uren niets, hoe
weinig ook , van buiten in den mond gekomen, bij wijze van
spijs of drank vrijwillig of onvrijwillig doorhale, doorslikke.