Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
Ten , behooren wij bijzonder de liefde en het lijden van
Jesns te overdenken, als wij het H, Sacrament in de H. Com-
munie ontvangen.
En ten S'i", als wij het H. Misoffer bijwonen. Immere èn op
de H. Communie, èn op het H. Misoffer slaat de aanmaning
van Christus : „ Boet dit tot mijne gedachtenis**, m. a. w., zoo
dikwijls gij te Communie gaat, of het H. Misoffer bijwoont,
overdenkt de liefde, die Ik u door het instellen van het H.
Sacrament des Âltaars èn als Sacrament, èn als Sacrificie
bewezen heb ; overdenkt èn bij de H. Communie èn gedu-
rende het H. Sacrificie der Mis het lijden, dat Ik uit liefde
tot u heb doorstaan, en gij zult door die overdenking, over-
weging worden opgewekt om Mij wederkeerig boven al lief
te hebben en te mijner liefde ook uwe kruisjes geduldig te
dragen.
§ 2.
Yan de H. Communie.
12 V. Wanneer is het H. Sacrament des Altaars
eene waarachtige spijs onzer ziel ?
Als wy het waardig in de H, Communie ontvangen.
Het H. Sacrament des Altaars is eene waarachtige spijs
onzer ziel (zie 16''« V.), als wij Het waardig (zie 14^« V.) in
de H. Communie ontvangen. H. Communie w. z. heilige ver-
eeniging. Het H. Sacrament des Altaars waardig ontvangen
wordt de H. Communie genoemd , omdat het ons op zoo
heilig en innig mogelijke wijze met Christus vereenigt. De
H, Communie ontvangen, communiceeren w, dus z., met
Christus zeiven vereenigd worden, het lichaam en bloed van
Christus ontvangen. Want
13 V. Als men de H, Communie ontvangt^ wat
ontvangt men dan ?