Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
271
middellijk tot heiligmaking en zaligheid der menschen door
Christus is ingesteld. [Vgl. Les, V.) 't Is een gedu-
rig sacrificie der Nieuwe Wet, in zooverre het door Christus
is ingesteld , om zijn Hemelschen Vader te erkennen als den
Heer van leven en dood, om aan de H. Drievuldigheid een
slachtoïï^t op te dragen, dat tevens een dank-qw. zoen- qh smeek-
oÜ'er is , en dus alle doeleinden der verschillende offeranden
der Oude Wet in zich vereenigt. (Vgl. V. der volgende Les.)
11 V. Wanneer behooren ivij dus bijzonder de liefde
en het lijden van Jesus te overdenken ?
Ten I. Als wij Jesus in het H. Sacrament des
Altaars aanbidden ; teti 2. als wij het H. Sacrament
in de H Communie ontvangen ; ten 3. als wy het
H. Misoffer bijwonen.
Overeenkomstig het drievoudig doeleinde, waartoe Christus
dit Sacrament heeft ingesteld , behooren wij , is 't voor ons
een plicht van wederliefde, dat wij hijzonder de liefde en het
lijden van Jesus overdenken, ten Als wij Jesus in het
H. Sacrament des Altaars aanbidden , d. w. z., de Goddelijke
eer bewijzen, dezelfde eer, die wij aan zijn Goddelijken Per-
soon verschuldigd zijn. (8®" V.) En dit behooren wij, zoo»
ver onze plichten van staat het toelaten, als brave Christenen
ten minste te doen door eiken Zon- en Feestdag het Lof
bij te wonen. Bovendien vooral tijdens het 40 urengebed,
en op Witten Donderdag en op andere dagen , waarop het
H. Sacrament in processie omgedragen, of ter aanbidding
uitgesteld wordt; ja wij behooren dagelijks Jesus althans
een kort bezoek te brengen in het H. Sacrament des Altaars,
of indien onze plichten van staat dit niet toelaten , althans
ééns per dag onder ons werk, en zoo dikwijls wij voorbij
eene E. K. kerk komen, in den geest van aanbidding, ter
gedachtenis aan de liefde en het lijden van Jesus dit schoone
schietgebed te herhalen : Geloofd zij J. (7. in het H. Sacrament
des Altaars.