Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
270
H. Sacrament des Altaars sprak : Boet dit tot mijne gedachtenis^
geven dus, onder meer, duidelijk te verstaan, dat Christus
dit Sacrament heeft ingesteld , ten tot gedachtenis van zijn
liefde en H, Lijden. Doch Christus heeft dit Sacrament niet
enkel ingesteld tot gedachtenis van zijn liefde en H. Lijden,
maar bovendien ten 2<ie, tot eene waarachtige spijs onzfr ziel;
en ten 3'ie, tot een gedurig sacrificie der Nieuwe Wet.
Deze twee doeleinden behoeven we hier niet nader te ver-
klaren , omdat de Catechismus zelf in § 2 dezer Les ons
leert, wanneer het H. Sacrament des Altaars eene waarach-
tige spijs onzer ziel is , en geheel de volgende Les handelt
over de H. Mis , het gedurig Sacrificie der Nieuwe Wet.
Maar wel geven deze en de volgende vr., benevens de
volgende § en Les, geschikte aanleiding om op twee andere
belangrijke leerpunten te wijzen, t. w., ten dat dit H.
Sacrament ook daardoor de andere Sacramenten ver overtreft
{Vgl* V. 2.), dat het niet gelijk de overige Sacramenten enkel
uit eene voorbijgaande handeling bestaat, niet enkel in het ont-
vangen of opdragen van Jesus' lichaam en bloed , m. a. w.,
niet enkel in de H. Communie en het H. Misofier, maar iets
blijvends is. Immers Christus is, volgens de onfeilbare leer
der H. Kerk , na de H. Consecratie in dit Sacrament niet
enkel tegenwoordig op het oogenblik , dat wij Hem metter-
daad in de H. Communie ontvangen, maar ook te voren,
d. i., vóórdat wij Hem in de H. Communie ontvangen , en
daarna in de H. Hostiën , die na de uitdeeling der H. Com-
munie bewaard worden, overblijven. Uit dit punt des geloofs
volgt rechtstreeks , dat wij Jesus' liefde en lijden bijzonder
behooren te overdenken, als wij Jesus, verblijvende, rustende
in het H. Sacrament des Altaars, aanbidden.
Ten dat het geheim van Christus liefde, de altaar-
geheimenis , alweer ter onderscheiding van de andere H. Sa-
cramenten , kan en moet beschouwd worden onder tweeërlei
opzicht: nl. als Sacrament èn als Sacrificie der Nieuwe Wet.
'tIs een Sacrament der Nieuwe Wet, in zooverre het on^