Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
268
Christus heeft dit Sacrameut ingesteld in het laatste avond*
maal, op den aüond vóór zijn lijden. Op deze tijdsomstandig-
heid wijst de H. Paulus , in zijn I. Brief aan de Korinthi'érs
(XI. 23 — 26) met nadruk , zeggende „ Want ik , ik heb
(door onmiddellijke openbaring) van den Heer ontvangen, 't
\ geen ik u ook (bij monde) heb overgegeven (geleerd), dat de
Heere Jesus, in den nacht, waarin Hij (door Judas verrader-
lijk in de handen van zijne vijanden) geleverd werd, brood
nam, en gedankt hebbende het brak en zeide: Neemt en eet,
dit is mijn lichaam , dat voor u geleverd zal worden ; doet
dit tot mijne gedachtenis! Desgelijks ook den kelk, nadat
Hij den maaltijd genomen had , zeggende: Deze kelk is het
Nieuwe Testament in mijn bloed; doet dit, zoo dikwijls gij
dien zult drinken, tot mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls
gij dit brood zult eten , en den kelk drinken , zult gij den
dood des Heeren verkondigen, totdat Hij komt" als Rechter
over levenden en dooden aan het einde der wereld.
Uit die woorden is gemakkelijk af te leiden, tot wat einde
Christus dit Sacrament heeft ingesteld.
10 V. Tot wat einde heeft Christus dit Sacra-
ment ingesteld?
A. Ten 1. Tot gedachtenis van zijn liefde en
H. Lijden; ten 2. tot eene waarachtige spijs onzer ziel;
ten 13. tot een gedurig Sacrificie der Nieuwe Wet.
Christus heeft dit Sacrament ingesteld ten 1»", tot gedach-
tenis van zijne liefde en zijn H. Lijden. Als vrienden voor
langen tijd , of voor eeuwig, van elkaar afscheid nemen, zijn
ze gewoon aan hunne dierbaren iets ter gedachtenis, ter
herinnering achter te laten. Wat het ook zij, 't moet be-
teekenen: „ Vergeet mij niet. Gedenk mijner," Als een
dierbare vader of moeder den dood nabij zijn , laten ze aan
hunne kinderen nog een laatste gedachtenis na : een prentje,
kruisbeeldje, paternoster, hun portret, of wat dan ook. 'tZij