Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
267
9 V, Wanneer heeft Christus dit Sacrament in-
gesteld ?
A. Ia het laatste avondmaal, op den avond vóór
zija lijdea.
ChristtiB heeft dit Sacrament ingesteld iti het laatste avond-
maal. Hoort in hoofdzaak het verhaal van de HH. Evange-
listen Maitheus (XIV. 26 - 28), Marcus (XIV. 22 — 24),
Lucas (XXII. 19 — 20.) Terwijl Jesus en zijne twaalf Apos-
telen , na hot Paaschlam gegeten te hebben , nog aan den
maaltijd zaten , „ nam Jesus het brood, en zegende, en brak,
en gaf het aan zijne leerlingen, en zeide: Neemt en eet, dit
is mijn lichaam. En Hij nam den kelk , en dankte, en gaf
hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; want dit is mijn
bloed des Nieuwen Testaments, dat voor velen zal vergoten
worden tot vergeving der zonden." „ Doet dit tot mijne ge-
dachtenis." Dat is: doet gij hetzelfde wat Ik nu gedaan
heb : verandert brood en wijn in mijn lichaam en bloed ; Ik
geef u daartoe de macht; maar als gij dat doen zult — onder
de Mis — denkt dan aan Mij, mijne liefde, mijn lijden.
Vraagt u ooit iemand : Waarom gelooft en belijdt de H.
Katholieke Kerk, dat in het H. Sacrament des Altaars het
lichaam en bloed van Jesus tegenwoordig zijn? dan luidt uw
allesafdoend antwoord: Omdat Jesus, de Zoon Gods, de
eeuwige waarheid zelf gezegd heeft: Bit is mijn lichaam —
dit is mijn bloed.
En vraag ik u ieder in 't bijzonder: Kind, waarom gelooft
gij vastelijk , dat Jesus Christus zelf met zijne Godheid en
menschheid , met ziel en lichaam , gelijk Hij verheerlijkt in
den hemel is, in hot H. Sacrament des Altaars tegenwoordig
is , dan zult ge me allen eenparig antwoorden: Omdat
Jesus Christus, de Zoon Gods, de eeuwige waarheid, het
zelf geopenbaard heeft, en de H. Kerk het ons voorhoudt
te gelooven. (Vgl. S-i« Les, 4 — 10 V.)