Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
266
Hieruit volgt ten 2*1«, de reden, waarom de Priester op
het einde der H. Mis, na de nutting, zelfs de kleinste deel-
tjes , die na de consecratie van de H. Hostie mochten afge-
vallen zijn , met zooveel zorg verzamelt. Hij doet dit zoo
j nauwlettend, juist omdat Christus onder elk deel, hoe klein
J ook, geheel tegenwoordig is.
Maar, hoelang wel blijft Chriüm onder de gedaanten tan
brood en wijn tegenwoordig ?
Zoolang de gedaanten van brood en wijn aanwezig zijn,
blijven voortduren; met a. w., totdat de gedaanten van brood
en wijn, als ze wezenlijk gewoon brood of wijn waren, ver-
teerd, vergaan, verdwenen zouden zijn. Als de gedaanten van
brood of wijn verdwenen zijn , ophouden te bestaan , is ook
Christus in dit Sacrament niet langer tegenwoordig, omdat
er dan geen uitwendig teeken meer is, en bijgevolg ook niet
meer het H. Sacrament des Altaars. Want: Wat is een Sacra-
ment in algemeen F (30»'« Les, l»»« V.) En in 't bijzonder:
Wat is het heilig Sacrament des Altaars? (2J- V. dezer Les)
8 V. Welke eer zijn wij aan het H. Sacrament
des Altaars schuldig ?
A. Dezelfde eer, die wij aan Christus moeten
bewijzen, te weten: de Goddelijke eer en aanbidding.
Wij zijn aan het H. Sacrament des Altaars dezelfde in- en
uitwendige eer schuldig, verplicht te bewijzen, die wij aan
Christus, waarachtig God en mensch te zamen in één godde-
lijken Persoon, moeten bewijzen, te weten: de Goddelijke eer,
de eer, waardoor wij Hem als God erkennen, de eer, die
bij uitnemendheid aanbidding genoemd wordt. (Vgl. 23'»« Les,
öJ«^ V.) Immers het H. Sacrament des Altaars is een Sacra-
ment, in hetwelk onder de gedaante van brood en wijn
Christus zelf tegenwoordig is, met zijne Godheid en mensch-
heid , met ziel en lichaam, gelijk Hij verheerlijkt in den
hemel is. (V. 2 en 3 dezer Les,)