Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
265
daante van wijn. Bijgevolg ontvangen de geloovigen, die te
communie gaan onder ééne gedaante, onder de gedaante van
brood, evenveel als de Priester, die in de H. Mis het lichaam
en bloed van Christns onder de gedaante van brood èn van
wijn nuttigt, want Christus is onder iedere gedaante geheel
tegenwoordig. Das, nog eens gezegd: de geloovigen ont-
vangen onder de gedaante van brood even goed Christns
geheel als de Priester. Meer dan den geheelen Christus kan
men toch niet oatvangen.
7 V. Als de gedaante van brood of wijn verdeeld
wordt, onder welk deel is Christus dan tegenwoordig?
A. Dan is Christus onder elk deel geheel tegen-
woordig.
Om dit antwoord goed te begrijpen, let wel op de woorden
dezer vraag : Als de gedaante van brood of wijn verdeeld wordt ,
onder welk deel is Christus dan tegenwoordig P
Verdeeld worden slaat alleen op de gedaante van brood of
wijn , geenszins op Christus zeiven ; want al is Christus in
dit Sacrament onder de gedaanten van brood en wijn wezen-
lijk tegenwoordig, zijn toch de gedaanten van brood of wijn
geenszins de gedaanten van Christus zeiven. Na zijne ver-
rijzenis kan Christus niet meer sterven , niet meer verdeeld
worden; zijn lichaam niet meer van zijne ziel gescheiden
worden. Derhalve slaat verdeeld worden alleen op de gedaante
van brood of wijn en is Christus onder elk deel, waarin de
gedaante van brood verdeeld wordt, geheel tegenwoordig.
Uit deze waarheid volgt ten l»te, dat, als de Priester eene
H. Hostie moet verdeelen, omdat er meer communicanten
dan H. Hostiën voorhanden zijn, hij, die slechts een gedeelte
eener H. Hostie ontvangt, evenveel krijgt als hij , die eene
geheele H. Hostie ontvangt; want als de gedaanten van brood
of wijn verdeeld zijn, dan is Christus onder elk deel, hoe klein,
ook, geheel tegenwoordig.