Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
263
hemel in zijne natuurlijke gedaante is, en zichtbaar voor de
gelukzaligen, terwijl Hij in het H. Sacrament des Altaars
onder de gedaanten van brood en wijn tegenwoordig is, en
wij Hem niet kunnen zien.
4 V. Wanneer komt Christus in dit H. Sacra-
ment tegenwoordig ?
A. In het 11. Sacrificie der Mis, als de Priester
^e woorden van de H. Consecratie spreekt.
Die vraag en dit antwoord komen op hetzelfde neer als
de V. en A. der volgende Les: Hoe, d. w. hier z., door
welk middel, of waardoor, komt Christus in de Mis tegen-
woordig ?
A. Door de woorden van de H, Consecratie, die de Priester
spreekt, worden het brood en de wijn veranderd in het lichaam en
bloed van Christus.
AIzoo, Christus komt in het H. Sacrament des Altaars
tegenwoordig in het H. Sacrificie der Mis, als de Priester de
woorden spreekt van de H. Consecratie, dat wil letterlijk zeggen :
de woorden van inzegening, heiliging; tü^kx werkelijk
de woorden , welke eene zelfstandigheidsverandering teweeg-
brengen, uitwerken. Want, door de woorden van de H.
Consecratie, die de Priester, in het midden van de Mis,
in den persoon van Christus, even almachtig als God de
Vader (vgl. Les, V.), spreekt, wordt de geheele zelf-
standigheid van brood en wijn veranderd in het waarachtig
lichaam en bloed van Christns, onafscheidelijk vereenigd met
zijne Godheid en menschheid, gelijk Hij nu verheerlijkt in
den hemel is.
5 V. Is er in dit Sacrament ook geen brood of
wijn aanwezig?
A. Geenszins ; maar slechts de gedaante of schijn
van brood en wijn.