Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
- Jesus Christus zelf is in dit Sacrament waarlijk, wezenlijk
' en zelfstandig tegenwoordig.
f Om dit punt van ons H. Geloof te beter te verstaan, is
^t zaak ons uit de Les nog eens goed te herinneren: Wie
I Jesus Christus is F Nl. God de Zoon, de tweede Persoon der
* H. Drievuldigheid, mensch geworden ; God en mensch te zamen ,
zóódat er dus in Christus zijn twee naturen: de goddelijke natuur
en de menschelijke natuur. Hn hoeveel personen zijn er in Christus?
: In Christus is slechts één Persoon, te wetende Goddelijke Persoon.
(2'ie _ ^ie V. t. a. p.)
Nu. zóó, gelijk we daar Christus hebben leeren kennen,
is Bij zelf in dit Sacrament tegenwoordig: t. w., met zijne
I Godheid en menschheid, als God en mensch te zamen , met die
ziel en dat lichaam, welke flg bij zijne menschwording door
eene bijzondere werking van den H. Geest in den maagdelij-
ken schoot van Maria heeft aangenomen (vgl. ^^^ Les, 6''«'V.),
doch, zelfs volgens zijne menschelijke natuur, nu niet meer,
gelijk vroeger, lijdelijk en sterfelijk (vgl. igg ^ gje y.),
maar gelijk Hij, sinds zijne Verrijzenis en Hemelvaart, ver-
heerlijkt in den hemel is, begaafd met de vier hoedanigheden ,
waarmee de lichamen der zaligen zullen verrijzen, nl., met
klaarheid, snelheid, fijnheid of subtiliteit, en onlijdelijkheid
(vgl. lö^ie Les, 10'ie V.); dus gelijk Hij nu zit aan de rech-
terhand van God den Vader almachtig, d. w. z., in de
opperste rust en in de hoogste eer bij God den Vader.
(ll-Ie Les, 13'le V.)
Alwie dit antwoord goed begrepen heeft, kan van zelf ook
deze vraag beantwoorden :
Hoe is Christus in dit Sacrament tegenwoordig, levend of
niet levend, geheel of gedeeltelijk ? Immers moet zonder twijfel
op die vraag geantwoord worden : „ Christus is er geheel en
levend tegenwoordig, met vleesch en bloed, met ziel en lichaam,
met menschheid en Godheid , gelijk Hij verheerlijkt leeft in
iien hemel nochtans met dit hoofdverschil, dat Hij in den