Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
260
MIE M DERTIGSTE LES.
Tan het H. Sacrament des Altaars.
§ 1.
1 V. Welk is het waardigste der zeven HR. Sa-
cramenten ?
Si A. Het H. Sacrament des Altaars.
Dit Sacrament wordt het H. Sacrament des Altaars genoemd,
omdat het op het Altaar tot stand gebracht, voltrokken en
N bewaard wordt. Het wordt het heilig Sacrament genoemd
bij uitnemendheid, d. w. z., het heiligste Sacrament, kortaf:
„ het Allerheiligste", omdat in dit Sacrament de oorsprong
I van alle heiligheid, de gever van alle gratiën zelf tegenwoor-
dig is. Om die zelfde reden is het Sacrament des Altaars
ook het waardigste der zeven HH. Sacramenten.
2 V. Wat is het H. Sacrament des Altaars?
I A. Een Sacrament, in hetwelk onder de gedaante
|.i van brood en wyn Christus zelf tegenwoordig is.
I Het H. Sacrament des Altaars is een waarachtig Sacrament
I der Nieuwe Wet; want het heeft er de vier kenteekens van :
I Ten Ist'ï, een uitwendig teeken, t. w., de gedaanten van brood
en wijn, waaronder Christus zelf tegenwoordig is; dat
^ uitwendig teeken beteekent eene bijzondere gratie, die, ten 3'^®,
ons door hetzelve gegeven wordt, en dns moet het, ten 4*1%
door Christus zijn ingesteld.
Genoeg, de vier kenteekens hier zonder meer te hebben
, - aangegeven. Want elk wordt in *t bijzonder in 't vervolg
der Les nader aangewezen.
^ Het uitwendig teeken van dit Sacrament wordt nader ver-
klaard in de Ö^i® V. dezer Les. Klaarblijkelijk beteekenen de
gedaanten van brood en wijn, dat dit Sacrament, waardig