Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
259
wier namen ons in het Doopsel en Vormsel gegeven zijn,
van verre , en met inachtneming van de bijzondere plichten
van onzen staat, zouden navolgen, en, opdat wij ten door
hen, door onze Patroonheiligen, naar lichaam en ziel, bij
leven en sterven beschermd en geholpen zouden worden.
Vandaar dat de Catechismus zelf een ieder aanbeveelt dage-
lijks èn in 't Morgen- èn in *t Avondgebed de hulp van zijn
Patroon of zijne Patrones af te smeeken.
H. A'...... mijn Patroon (of Patrones), bid voor ons.
Vragen over de 32^'® Les.
1. Wat beteekent „ vormen , vormsel" P
2. Welke zijn in het Vormsel de vier vereischten tot een
Sacrament P
3. Wat is de stof, de vorm, wie de bedienaar van het
Vormsel P
4. Waarom moet men in staat van gratie zijn, als men wordt
gevormd , en niet als men wordt gedoopt P
5. W^at wordt er vereischt, om dit Sacrament geldig, waardig,
met veel vrucht te ontvangen P En hoe zal men zich
daartoe het best voorbereiden P
6. Geeft eene korte verklaring van de zeven gaven van den
H. Geest P
7. Welke plichten hebben wij jegens onze patroon-heiligen P