Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
257
A. Deze zeven : wijsheid, verstand, raad, sterkte,
wetenschap , godsvrucht en de vrees des Heeren.
Deze zeven voortreffelijke gaven worden bijzonder gaven
van den H. Geest genoemd , om dezelfde reden , waarom onze
heiligmaking bijzonder aan den H. Geest wordt toegeschre-
ven , nl., omdat Hij do Liefde is van den Vader en den
Zoon, en uit Gods liefde onze heiligmaking voortkomt.
(13<ie Les, en 7"»« V.)
Ze zijn dus gaven niet enkel van den H. Geest, maar zoo-
wel van God tien Vader en van God den Zoon, als van God
den H. Geest; in één woord , gaven van de H, Drievuldig-
heid. Les, en V.) Ze zijn loutere gaven, omdat
God ze ons geeft zonder dat wij ze verdiend hebben. —
Maar in welken zin vraagt de Catechismus : Welke zijn de
gaven van den H. Geest, die men in het Vormsel ontvangt?
Niet in dien zin , alsof men deze gaven het eerst in het
Vormsel ontvangt. Immers de zeven gaven van den H. Geest
staan in innig verband met de heiligmakende gratie; met
deze worden ons die gaven, evenals de goddelijke deugden ,
in het Doopsel het eerst ingestort. (Vgl. 30'® Les, V.,
en Les , V.)
Maar in dien zin, dat die gaven in het H. Vormsel, te
gelijk met de vermeerdering der heiligmakende gratie, welke
wij er door verkrijgen (Zie y. dezer Les), ook in ons ver-
meerderd worden.
Zeker zult ge verder wenschen te weten: Wat dan toch die
zeven gaven van den H. Geest in 7 algemeen zijn ? Kinderen,
het zijn, gelijk de zedelijke deugden, bovennatuurlijke gene-
genheden der ziel tot het goede, met dit verschil, dat de
zedelgke deugden, uit haar aard , ons enkel genegen maken
en opwekken tot gewone goede werken, terwijl de zeven gaven
van den H. Geest uit heur aard ons geschikt maken en aan-
sporen tot meer buitengewone, voortreffelijke goede werken.
(Vgl. 42'te Les, 2^% V.)
C 17