Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
aan God op te dragen, en het alzoo verdienstelijk te maken
voor den Hemel.
Na het eten , om God te danken voor de ons geschonken
spijzen. — Hoevelen zijn er, die ze moeten missen!
Ten 111*^% vóór al onze werken, om ze aan God op te dragen.
Ten IV^e, bijzonder als wij eenige kwelling of bekoring
hebben.
Kwelling is alles wat ons hindert, moeilijk valt.
Bij eenige kwelling maken wij een kruis, om die kwelling
aan God op te dragen, en om Gods bijstand af te smeeken,
om ze geduldig te verdragen, en ze zoo verdienstelijk te maken
voor den Hemel.
Bekoringen zijn aanloksels tot zonden. Bij bekoring maken
wij een kruis, om daardoor Gods hulp af te smeeken, om de
bekoring te overwinnen, of er van bevrijd te worden, en den
duivel weg te jagen.
8 V. Wat voordeel doen wij met het maken van
het teeken van het heilig Kruis?
A. Ten 1. Het kruis dient ons tot eene open-
bare belijdenis van ons geloof; ten 2. het is een
kort gebed tot God ; ten 3. het jaagt van ons den
duivel met al zijn bedrijf.
Ten late. Het kruis is eene openbare belijdenis van ons
geloof, wijl wij daardoor iedereen laten zien, dat wij Chris-
tenen zijn.
Ten 2de het is een kort gebed tot God, zooals gezien is
bij den uitleg van : In den naam. (Bladz. 19, 4« Vr.)
Ten 3'ï« het jaagt van ons den duivel. De duivel is zoo
bang voor het kruis, omdat hij door het kruis overwonnen is.
Wat doet de hond, kinderen , wanneer hij den stok ziet,
waarmede hij geslagen is ?