Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
255
Ten , dat men zuiver zij van doodzonde, waut het Vormsel
is een Sacrament der levenden. (30«'® Les, 15'"'^ V., V.)
Dns alwie willens en wetens dit Sacrament in staat van dood-
zonde ontvangt, zou eene groote zonde van heiligschennis
bedrijven. (Zie Les, 12'ie V.)
Deze reden alleen zij n voldoende om toch te zorgen, dat
ge het H. Vormsel waardig, zuiver van doodzonde, in staat
van gratie ontvangt. Die reden dringt te meer , omdat, als
men eenmaal dit Sacrament geldig, ware het ook nog zoo
onwaardig, ontvangen heeft, men het niet opnieuw kan of
mag ontvangen, omdat het, evenals het Doopsel, een eeuwig-
durend geestelijk merkteekon in de ziel prent. (Zie 30®" Les,
21«te en V.)
Hier ook moet in acht genomen worden, wat op het einde
der 30"^® Les bl. 232 is gezegd over de drievoudige gestelte-
nis..... Aan de noodige voorbereiding zullen zeker niet te
kort blijven de kinderen, die trouw den Catechismus bijwo-
nen en onderhouden wat daar geleerd en aanbevolen wordt,
of het voorbeeld der Apostelen volgen. (Vgl. 12<'e Les.)
Bovendien zorge men op den dag, op het oogenblik des
Vormsels, zich niet minder geschikt te maken dooi' oneer-
biedigheid, verveling en zonden in de kerk ; maar men blijve
vurig bidden ook onmiddellijk voor en na het ontvangen van
het Sacrament.
Wie het onwaardig mocht hebben ontvangen, herstelle
alles zoodra en zooveel mogelijk, door eene goede Biecht.
4 V. Wat gratie krijgen wij door het Vormsel ?
A. De vermeerdering der heiligmakende gratie,
en bijzondere dadelijke gratiën om het geloof stand-
vastig te belijden.
Wij verkijgen door het waardig ontvangen van het Vorm-
sel ten , vermeerdering der heiligmakende gratie ; immers het
is een Sacrament der levenden. (Zie 30ste j^^s, 18de y.) JËn ^