Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
254
Die woorden gratie en sterkte beteekenen versterkende gratie^
of, gratie, die bijzondere sterkte geeft om het geloof stand-
vastig te belijden. (Zie verder V.)
2 Y. Wanneer moet men het Vormsel ontvangen?
A. Als men tot de jaren gekomen is, door de
geestelijke Overheid bepaald , en men daartoe de ge-
legenheid heeft.
V Men moet, d. w. z., in gewone omstandigheden is men,
uit noodzakelijkheid des gebods van Christus en der H. Kerk,
op doodzonde verplicht, het Vormsel te ontvangen, als de
twee volgende conditiën samengaan, ten als men tot de
jaren gekomen is, door de geestelijke overheid bepaald.
Welnu, als regel is door onze geestelijke overheid bepaald,
dat men zijne eerste H. Communie gedaan hebbe, en dus
niet enkel tot de jaren van verstand, maar van onderscheiding
gekomen zij, (Vgl. Les, m« V.; 25«te le^ ^ 7de . 298te
Les, lO'i« en V.) en derhalve in staat om met be-
hoorlijke kennis en voorbereiding dit Sacrament met veel
vrucht te ontvangen. (Zie einde 30^»^ Les.)
Ten als men daartoe, nl., om het H. Vormsel te ont-
vangen, de geschikte gelegenheid heeft. Nu, die heeft men,
als de Bisschop in onze, of eene naburige parochie komt
vormen. Zij dus die , zonder wettige reden , alsdan zouden
weigeren , of moedwillig verwaarloozen het Vormsel te ont-
vangen , zouden zich aan eene groote zonde schuldig maken.
3 V, Wat wordt er vereischt om het Vormsel
waardig te ontvangen ?
A. Dat men gedoopt zij en zuiver van doodzonde.
Om het Vormsel waardig te kunnen ontvangen, wordt ten
Iste ^ vereischt, dat men gedoopt zij. Immers iemand , die het
fl. Sacrament des Doopsels niet ontvangen heeft, zou het
Vormsel zeker niet mogen ontvangen.