Boekgegevens
Titel: Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Auteur: R.K. priester van het Bisdom van 's-Bosch, Een
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1897
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1317
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206597
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: overige
Trefwoord: Geloofsleer, Catechismussen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Woord- en zinverklaring van den catechismus: vooral ten dienste van religieusen en katholieke onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
253
zeker geen kleine kinderen , die nog niet tot de jaren van
verstand gekomen zijn. (Vgl. 3'ie Les ,16 — 20 V.)
Kinderen, in het antwoord op de V. dezer Les: Wat
is het Vormsel F ligt meer opgesloten dan ge wellicht van den
beginne gedacht hadt. We leerden er reeds nit, I., dat
het H. Vormsel een waar Sacrament is der nieuwe Wet;
II. Wie deszelfs gewone bedienaar is, en III. aan wie het
geldig kan worden toegediend. Maar bovendien kunnen we
er nog uit leeren, welke de stof, en de torm is van dit Sacra-
ment, en eindelijk, welke gratie er bijzonder aan eigen is.
IV. Welke is dan de stof van het H. Vormsel?
De Catechismus geeft het antwoord op deze vraag door te
zeggen: in hetwelk, d. w. z., in welk Sacrament, nl. het
Vormsel , door de handoplegging, de zalving. Door die twee
woorden : de handoplegging en zalving, geeft de Catechismus
genoeg te verstaan , dat de handoplegging en zalving bij het
toedienen van het Vormsel tegelijkertijd gebeuren, en samen
de volledige stof van het Vormsel uitmaken. Onder de hand-
oplegging zalft de Bisschop het voorhoofd van den vormeling.
Waarmee ? Met Chrisma (zalve bij uitnemendheid), vervaar-
digd uit olijfolie, gemengd met balsem, door den Bisschop
op Witten Donderdag gewijd.
V. Welk is de voem van dit Sacrament? of, wat hetzelfde
beteekent: Welke woorden spreekt de Bisschop onder de handop'
legging en zalving ?
Deze: „iV, ik teeken u met het teeken des II. Kruises, en vorm
u met het Chrisma des heils. In den naam des Vaders , en des
Zoons, en des II. Geestes. Amen." Daarna geeft hij den ge-
vormde een zachten kaakslag, zeggende: Vrede zij met u, om
hem indachtig te maken, dat hij bereid moet zijn voor Chris-
tus en het geloof smaad en vervolging te verdragen.
VI. Welke gratie wordt hijzonder door het waardig ontvangen
van het H. Vormsel gegeven ?
Gratie en sterkte om het geloof standvastig te belijden.